Akcija pojačanih kontrola na području Banjaluke i Prijedora: Otkriveno neevidentiranje prometa i neprijavljeni radnici

Inspektori Poreske uprave Republike Srpske od juče sprovode akciju pojačane kontrole poreskih obveznika na 11 lokacija na području gradova Banjaluka i Prijedor, sa akcentom na kontrolu evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa i kontrolu prijavljivanja radnika.

Ove posebne kontrole vrše se na osnovu prijava i informacija prikupljenih sa terena, podataka iz službenih evidencija koje vodi Poreska uprava RS, te sprovedenih analiza rizika, a prema kojima se došlo do određenih indicija da pojedini poreski obveznici u Republici Srpskoj ne prijavljuju sav prihod Poreskoj upravi RS, te da ne prijavljuju radnike u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa.

Osnovni cilj ove akcije je provođenje posebnih kontrola evidentiranja ukupnog prometa putem fiskalne kase i prijavljivanja radnika u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa. Prilikom provođenja kontrole evidentiranja ukupnog prometa putem fiskalne kase kod poreskih obveznika je vršen popis svih artikala, odnosno upoređivanje stvarnog stanja sa evidentiranim knjigovodstvenim stanjem, a što može Poreskoj upravi Republike Srpske koristiti u budućem radu za utvrđivanje dodatnih poreskih obaveza, putem primjene indirektnih metoda utvrđivanja poreske osnovice procjenom.

U toku akcije kontrolisani su poreski obveznici: „Mala Stanica“, „Mac Tire Pub“, „Kod Brke“, „Bizarre“, „Jova Bar“, „Kafe bar 5“, „Bona Fides“, „Milky Onassis“, „Plan B“, „Alegro“ sa područja Banjaluke i „Voulez Vous“ iz Prijedora.

Kod 10 kontrolisanih obveznika su utvrđene nepravilnosti, za koje je izdato 13 prekršajnih naloga, na ukupnan iznos kazne od 51.500 KM, a neki od kontrolisanih poreskih obveznika su kažnjeni po dva osnova.

Prilikom kontrole prijavljivanja radnika u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa kod tri poreska obveznika, i to „Mala Stanica“, „Kafe bar 5“ i „Bona Fides“ zatečeni su neprijavljeni radnici te su za navedene nepravilnosti izdati prekršajni nalozi u iznosu od po 3.000 KM za svakog od navedenih samostalnih preduzetnika.

Neevidentiranje ukupnog prometa putem fiskalne kase je utvrđeno kod devet poreskih obveznika, i to kod već pomenutih: „Mala Stanica“, „Kafe bar 5“, „Bona Fides“,  te poreskih obveznika „Mac Tire Pub“, „Kod Brke“, „Bizarre“ doo, „Jova Bar“,  „Plan B“ i „Alegro“. Za utvrđene prekršaje poreski obveznici su novčano kažnjeni u ukupnom iznosu od 42.000 KM, te im je izrečena mjera zabrane obaljanja djelatnosti u trajanju od 30 dana, a koje će se izvršiti ukoliko poreski obveznici u roku 72 sata od izricanja mjere zabrane ne dostave Poreskoj upravi Republike Srspke dokaz o uplati novčane kazne.

Kod poreskog obveznika „Voulez Vous“ Prijedor utvrđena je nepravilnost gdje je obveznik onemogućio prenos podataka iz fiskalne kase ka serveru Poreske uprave Republike Srpske, a što je takođe kažnjivo prema Zakonu o fiskalnim kasama, te je navedeni obveznik prekršajno sankcionisan novčanom kaznom.

Poreska uprava Republike Srpske će i u narednom periodu, nastaviti sa ciljanim akcijama posebnih  kontrola kod onih poreskih obveznika za koje postoje indicije o padu poreske discipline. S tim u vezi, pozivamo poreske obveznike da poštuju zakonske propise i da svoju dobit grade na pružanju kvalitetnijih usluga građanima, u zakonskim okvirima i fer tržišnoj utakmici, a ne na izbjegavanju svojih poreskih obaveza, jer cilj Poreske uprave RS nije kažnjavanje poreskih obveznika, već stvaranje lojalne konkurencije, odnosno da svi poreski obveznici u Republici Srpskoj posluju pod istim uslovima.

Budite u toku sa posljednjim novostima!

Prijavite se na naš sistem za obavještavanje. Prijavu možete otkazati u bilo kom trenutku.