By

Dragana Todorovic

Obavještenje o sastavu konkursne komisije i spisak kandidata

Broj: 06/1.01/0204/123.3-12.6/2023Banja Luka, 21.08.2023. godine Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/09, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 15. stav 1. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15), a u vezi...
Više

Nedostupnost informacionog sistema za elektronsko podnošenje poreskih prijava i prijava za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa

U periodu od 1. jula 2023. godine (od 8 časova) do 4. jula 2023. godine (do 8 časova), sprovodiće se redovne aktivnosti na održavanju informacionog sistema Poreske uprave Republike Srpske, zbog čega sistem za elektronsko podnošenje poreskih prijava i prijava za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa neće biti dostupan.Zahvaljujemo...
Više

Nedostupnost informacionog sistema za elektronsko podnošenje poreskih prijava i prijava za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa

U periodu od 1. jula 2022. godine (od 16 časova) do 4. jula 2022. godine (do 8 časova), sprovodiće se redovne aktivnosti na održavanju informacionog sistema Poreske uprave Republike Srpske, zbog čega sistem za elektronsko podnošenje poreskih prijava i prijava za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa neće biti dostupan.Zahvaljujemo...
Više

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 119/2021 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima. Zakon je stupio na snagu 1. januara 2022. godine.
Više

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 119/2021 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak. Zakon je stupio na snagu 1. januara 2022. godine.
Više

Zakon o izmjenama Zakona o komunalnim taksama

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 119/2021 objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o komunalnim taksama. Zakon je stupio na snagu 1. januara 2022. godine.
Više

Nedostupnost sistema za elektronsko podnošenje poreskih prijava i prijava za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa

U periodu od 31. decembra 2021. godine (od 12 časova) do 10. januara 2022. godine (do 8 časova), sprovodiće se redovne aktivnosti na održavanju informacionog sistema Poreske uprave Republike Srpske, zbog čega sistem za elektronsko podnošenje poreskih prijava i prijava za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa neće biti dostupan....
Više