Direktor Maričić sa saradnicima posjetio Poresku upravu Srbije: Nastavak intenzivne saradnje dvije poreske uprave

Poreske uprave Republike Srpske i Srbije će i u narednom periodu nastaviti što bližu saradnju, kroz razmjenu stručnih znanja i korisnih informacija za poslovanje poreskih administracija.

Zaključeno je to nakon sastanka Gorana Maričića, direktora Poreske uprave Republike Srpske i Dragane Marković, direktorice Poreske uprave Srbije, i njihovih saradnika, koji je danas održan u Beogradu.

Nakon uvodnih riječi direktora dvije poreske uprave, gdje su predstavljeni rezultati i planovi za budućnost, pružena je jedinstvena podrška nastavku što bliže povezanosti ove dvije institucije. Direktorka Marković je prezentovala proces transformacije Poreske uprave Srbije naglasivši da se reformski procesi poreske administracije nalaze se u ekspanzivnoj fazi, te da ih ove godine čekaju najveći izazovi, kako u sferi unapređenja rada uprave, odabira informacione platforme koja podržava poslovne procese, tako i u dijelu koji se odnosi na usluge i rad sa poreskim obveznicima.

Takođe, u okviru ovog radnog sastanka upriličena je i prezentacija o elektronskim servisima koje u svome radu koristi Poreska uprava Srbije, posebno u svjetlu primjene novog Zakona o fiskalizaciji, čija puna primjena počinje od početka maja ove godine. Nakon prezentacija poslovanja poreskih administracija, u razmjeni mišljenja među delegacijama bilo je govora prije svega o Zakonu o porijeklu imovine i posebnom porezu i Zakonu o fiskalizaciji, čija je primjena u Republici Srbiji počela tokom protekle godine. Svi prisutni su ocijenili da je razmjena mišljenja i saznanja o ovim temama posebno korisna jer postoji sličnost i kompatibilnost zakonskih akata koje u ovim područjima rada primjenjuju ove dvije poreske administracije.

Opšti zaključak svih prisutnih je da ovakve posjete i što bliža saradnja dvije poreske administracije, temeljena na razmeni poslovnih iskustava, informacija i planova za budućnost, donosi velike koristi u radu i doprinosi dobrim rezultatima rada koje postižu Poreske uprave

Direktor Maričić je rekao da je saradnja poreskih uprava Republike Srpske i Srbije i do sada bila na zavidnom nivou, te da će tako biti i ubuduće.

„Kada su u pitanju nova zakonska rješenja koja se tiču nove fiskalizacije i ispitivanja porijekla imovine, za nas je od velike važnosti da znamo iskustva kolega iz Poreske uprave Srbije, kao i modele za efikasniju realizaciju poslova iz tih oblasti“, rekao je Maričić.