Poreska Uprava Republike Srpske > Fizička lica > Obrasci > Poreske prijave za ostale naknade

Obrasce i uputstva za njihovo popunjavanje, osim na ovoj stranici, možete besplatno dobiti i u svim područnim jedinicama Poreske uprave. Prijave je potrebno dostaviti u dva primjerka lično ili putem pošte na adresu vaše područne jedinice, sa naznakom naziva poreske prijave.

Klikom na ikonicu birate između Word, Excel ili pdf tipa dokumenta. Word i Excel dokumenti su prilagođeni za elektronsko popunjavanje od strane korisnika.

Broj Propisi Službeni glasnik Republike Srpske Početak primjene propisa Prestanak važenja propisa Ćir. Lat.
I VAŽEĆE PORESKE PRIJAVE / Propis objavljivanja obrazaca
1. Uputstvo za podnošenje i popunjavanje poreske prijave za ostale naknade (Obrazac PP-ON) 40/20 02.05.2020.
1.1. Poreska prijava za ostale naknade, Obrazac PP-ON 40/20 02.05.2020.
II NEVAŽEĆE PORESKE PRIJAVE / Propis objavljivanja obrazaca
1. Uputstvo za podnošenje i popunjavanje poreske prijave za ostale naknade (Obrazac PP-ON) 8/15 Preuzmi pdf dokument
1.1. Poreska prijava za ostale naknade, Obrazac PP-ON 01.01.2015. 31.12.2016. Preuzmi pdf dokument
2. Uputstvo za podnošenje i popunjavanje poreske prijave za ostale naknade (Obrazac PP-ON) 89/14 Preuzmi pdf dokument
2.1. Poreska prijava za ostale naknade, Obrazac PP-ON 01.01.2014. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument
3. Uputstvo za podnošenje i popunjavanje poreske prijave za ostale naknade (Obrazac PP-ON) 111/10 i 115/10-ispravka Preuzmi pdf dokumentPreuzmi pdf dokument
3.1. Poreska prijava za ostale naknade, Obrazac PP-ON 01.01.2010. 31.12.2014. Preuzmi pdf dokument
4. Uputstvo za podnošenje i popunjavanje poreske prijave za ostale naknade (Obrazac PP-ON) 84/16 Preuzmi pdf dokument
4.1. Poreska prijava za ostale naknade, Obrazac PP-ON 01.01.2016. 18.02.2019. Preuzmi pdf dokumentPreuzmi pdf dokument
5. Uputstvo za podnošenje i popunjavanje poreske prijave za ostale naknade (Obrazac PP-ON) 12/19 Preuzmi pdf dokument
5.1. Poreska prijava za ostale naknade, Obrazac PP-ON 12/19 01.04.2018. 04.04.2019. Preuzmi pdf dokumentPreuzmi pdf dokument
6. Uputstvo za podnošenje i popunjavanje poreske prijave za ostale naknade (Obrazac PP-ON) 39/19 25.05.2019. 01.05.2020. Preuzmi pdf dokument
6.1. Poreska prijava za ostale naknade, Obrazac PP-ON 39/19 05.04.2019. 01.05.2020. Preuzmi pdf dokumentPreuzmi pdf dokument