Poreska Uprava Republike Srpske > Fizička lica > Obrasci > Poreske prijave za porez na nepokretnosti

Obrasce i uputstva za njihovo popunjavanje, osim na ovoj stranici, možete besplatno dobiti i u svim područnim jedinicama Poreske uprave. Prijave je potrebno dostaviti u dva primjerka lično ili putem pošte na adresu vaše područne jedinice, sa naznakom naziva poreske prijave.

Klikom na ikonicu birate između Word, Excel ili pdf tipa dokumenta. Word i Excel dokumenti su prilagođeni za elektronsko popunjavanje od strane korisnika.

Broj Propisi Službeni glasnik Republike Srpske Početak primjene propisa Prestanak važenja propisa Ćir. Lat.
I VAŽEĆE PORESKE PRIJAVE / Propis objavljivanja obrazaca
1. Pravilnik o upisu u fiskalni registar nepokretnosti 100/16
1.1. Prijava za upis u fiskalni registar nepokretnosti (Obrazac PFRN) 03.12.2016.
1.2. Zahtjev za oslobađanje plaćanja poreza i primjenu niže poreske stope (Obrazac ZOPN) 03.12.2016.
1.3. Prijava za promjenu vlasnika/odjavu nepokretnosti (Obrazac PVON) 03.12.2016.
2. Pravilnik o poreskom računu i načinu plaćanja poreza na nepokretnosti 100/16
2.1. Zahtjev za umanjenje poreske osnovice (Obrazac ZUPO) 03.12.2016.
II NEVAŽEĆE PORESKE PRIJAVE-propis objavljivanja obrazaca
3. Pravilnik o upisu u fiskalni registar nepokretnosti 16/09
3.1. Prijava za upis u fiskalni registar nepokretnosti (Obrazac PFRN) 14.03.2009. 08.10.2009.
3.2. Zahtjev za oslobađanje plaćanja poreza (Obrazac ZOPN) 14.03.2009. 08.10.2009.
3.3. Prijava o promjeni namjene ili vrijednosti nepokretnosti (Obrazac PNVN) 14.03.2009. 08.10.2009.
4. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o upisu u fiskalni registar nepokretnosti 87/09
4.1. Prijava za upis u fiskalni registar nepokretnosti (Obrazac PFRN) 09.10.2009. 02.12.2016.
4.2. Zahtjev za oslobađanje plaćanja poreza (Obrazac ZOPN) 09.10.2009. 02.12.2016.
4.3. Prijava o promjeni namjene ili vrijednosti nepokretnosti (Obrazac PNVN) 09.10.2009. 02.12.2016.
4.4. Zahtjev za umanjenje poreske osnovice (Obrazac ZUPO) 29/09 23.04.2009. 02.12.2016.