Poreska Uprava Republike Srpske > Fizička lica > Obrasci > Poreske prijave za takse

Obrasce i uputstva za njihovo popunjavanje, osim na ovoj stranici, možete besplatno dobiti i u svim područnim jedinicama Poreske uprave. Prijave je potrebno dostaviti u dva primjerka lično ili putem pošte na adresu vaše područne jedinice, sa naznakom naziva poreske prijave.

Klikom na ikonicu birate između Word, Excel ili pdf tipa dokumenta. Word i Excel dokumenti su prilagođeni za elektronsko popunjavanje od strane korisnika.

Broj Propisi Službeni glasnik Republike Srpske Početak primjene propisa Prestanak važenja propisa Ćir. Lat.
I VAŽEĆE PORESKE PRIJAVE / Propis objavljivanja obrazaca
A) POSEBNA REPUBLIČKA TAKSA
1. Uputstvo za podnošenje poreske prijave za posebnu republičku taksu 8/15
1.1. PP GRT – Poreska prijava za posebnu republičku taksu 01.01.2015.
B) KOMUNALNA TAKSA
Obrasci 113/03
1. PP KT – Poreska prijava za komunalanu taksu 01.01.2004.
V) BORAVIŠNA TAKSA
1. Pravilnik o obliku i sadržaju izvještaja o broju korisnika usluga smještaja i iznosu naplćene boravišne takse 11/19
1.1. MP IBT Mjesečna prijava izvještaj boravišne takse 01.01.2019.
2. Pravilnik o obliku i sadržaju prijave o iznosu obračunatog paušalnog iznosa boavišne takse 24/16
2.1. GP PIBT –Godišnja prijava paušalnog iznosa boravišne takse 01.01.2016.
II NEVAŽEĆE PORESKE PRIJAVE / Propis objavljivanja obarazaca
A) POSEBNA REPUBLIČKA TAKSA
1. Uputstvo za podnošenje poreske prijave za posebnu republičku taksu 89/14 Preuzmi pdf dokument
1.1. PP GRT – Poreska prijava za posebnu republičku taksu 01.01.2010. 31.12.2014. Preuzmi pdf dokument
1.2. PP GRT – Poreska prijava za posebnu republičku taksu 01.01.2014. 31.12.2014 Preuzmi pdf dokument
2. Pravilnik o obliku i sadržaju izvještaja o broju korisnika usluga smještaja i iznosu naplćene boravišne takse 49/05 Preuzmi pdf dokument
2.1. MP IBT Mjesečna prijava izvještaj boravišne takse 01.06.2006. 18.02.2019. Preuzmi pdf dokument