Obrasce i uputstva za njihovo popunjavanje, osim na ovoj stranici, možete besplatno dobiti i u svim područnim jedinicama Poreske uprave. Prijave je potrebno dostaviti u dva primjerka lično ili putem pošte na adresu vaše područne jedinice, sa naznakom naziva poreske prijave.

Klikom na ikonicu birate između Word, Excel ili pdf tipa dokumenta. Word i Excel dokumenti su prilagođeni za elektronsko popunjavanje od strane korisnika.

Broj Propisi Službeni glasnik Republike Srpske Početak primjene propisa Prestanak važenja propisa Ćir. Lat.
    I Važeći propis objavljivanja obrazaca
1. Pravilnik o obliku i sadržaju obrazaca poreskih prijava poreza na dobit 11/17
1.1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o formi i sadržaju obrazaca poreskih prijava poreza na dobit 77/19 27.09.2019.
1.1.1. Obrazac 1101-Godišnja poreska prijava za porez na dobit 01.01.2016.
1.2. Obrazac 1102-Dodaci uz Godišnju poresku prijavu za porez na dobit, Obrazac 1102 01.01.2016.

1.3. Obrazac 1104-Akontacija poreza na dobit 77/19 01.01.2019.
2. Pravilnik o transfernim cijenama i metodama za njihovo utvrđivanje 47/16
2.1. Godišnja prijava kontrolisanih transakcija 01.01.2016.
2.2. Izjava o prihodu i korisniku prihoda od dividendi, kamata i autorskih prava, prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između BiH i … 31.12.2017.

 

2.3. Godišnja prijava poreza po odbitku 01.01.2017.
2.3.1. Uputstvo o popunjavanju Godišnje prijave poreza po odbitku i Primjer popunjene Godišnje prijave poreza po odbitku 01.01.2017.

 

II Nevažeći propis objavljivanja obrazaca
1. Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit 129/06 Preuzmi pdf dokument
1.1. Obrazac 1101-Godišnja poreska prijava za porez na dobit 01.01.2007. 31.12.2007.
1.2. Obrazac 1102-Dodaci uz poresku prijavu poreza na dobit 01.01.2007. 31.12.2007.
1.3. Obrazac 1104-Akontacija poreza na dobit 01.01.2007. 31.12.2007.
1.4. Obrazac 1105-Konsolidovana poreska prijava 01.01.2007. 31.12.2007.
1.5. Obrazac 1106-Zahtjev za status malog poreskog obveznika 01.01.2007. 31.12.2007.
1.6. Obrazac 1107-Poreska prijasva malog poreskog obveznika 01.01.2007. 31.12.2007.
1.7. Obrazac 1108-Obavještajna prijava za udruženje za poslovnu djelatnost 01.01.2007. 31.12.2007.
2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit 110/07 Preuzmi pdf dokument
2.1. Godišnja poreska prijava za porez na dobit, Obrazac 1101 01.01.2008. 31.12.2012. Preuzmi pdf dokument
2.2. Obrazac 1102-Dodaci uz poresku prijavu poreza na dobit 01.01.2008. 31.12.2012. Preuzmi pdf dokument
2.3. Obrazac 1104-Akontacija poreza na dobit 01.01.2008. 31.12.2012. Preuzmi pdf dokument
2.4. Obrazac 1105-Konsolidovana poreska prijava 01.01.2008. 31.12.2012. Preuzmi pdf dokument
2.5. Obrazac 1106-Zahtjev za status malog poreskog obveznika 01.01.2008. 31.12.2012. Preuzmi pdf dokument
2.6. Obrazac 1107-Poreska prijasva malog poreskog obveznika 01.01.2008. 31.12.2012. Preuzmi pdf dokument
2.7. Obrazac 1108-Obavještajna prijava za udruženje za poslovnu djelatnost 01.01.2008. 31.12.2012. Preuzmi pdf dokument
3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit 17/13 Preuzmi pdf dokument
3.1. Obrazac 1101-Godišnja poreska prijava za porez na dobit 01.01.2013. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument
3.2. Obrazac 1102-Dodaci uz poresku prijavu poreza na dobit 01.01.2013. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument
3.3. Obrazac 1104-Akontacija poreza na dobit 01.01.2013. 31.12.2017. Preuzmi pdf dokument
3.4. Obrazac 1104-Akontacija poreza na dobit 01.01.2017. 31.12.2019. Preuzmi pdf dokument
Preuzmi pdf dokument
Preuzmi pdf dokument
3.5. Zahtjev za nižu poresku stopu, oslobađanje od poreza ili povrat poreza po osnovu prihoda od usluga, kamata i autorskih prava, prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja izmenju BIH 15.06.2016. Preuzmi pdf dokument