Poreska Uprava Republike Srpske > Fizička lica > Obrasci > Porez na dohodak > Tabela prosječnih mjesečnih plata objavljenih u Sl.gl.RS od Republičkog zavoda za statistiku RS
Prosječne mjesečne plate za 2024. godinu objavljene od strane

Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske

Mjesec Bruto
(u KM)
Neto
(u KM)
Broj Službenog glasnika RS Datum objavljivanja u Službenom glasniku
Januar 2.001 1.312 23/24 13.03.2024.
Februar 2.129 1.392 30/24 02.04.2024.
Mart 2.130 1.394 38/24 26.04.2024.
April
Maj
Jun
Jul
Avgust
Septembar
Oktobar
Novembar
Decembar
Januar – decembar
Prosječne mjesečne plate za 2023. godinu objavljene od strane

Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske

Mjesec Bruto
(u KM)
Neto
(u KM)
Broj Službenog glasnika RS Datum objavljivanja u Službenom glasniku
Januar 1.845 1.217 23/23 10.03.2023.
Februar 1.908 1.256 29/23 27.03.2023.
Mart 1.910 1.258 41/23 03.05.2023.
April 1.921 1.265 48/23 01.06.2023.
Maj 1.945 1.280 57/23 28.06.2023.
Jun 1.953 1.284 67/23 27.07.2023.
Jul 1.943 1.278 76/23 28.08.2023.
Avgust 1.954 1.286 86/23 28.09.2023.
Septembar 1.941 1.277 95/23 30.10.2023.
Oktobar 1.963 1.290 103/23 24.11.2023.
Novembar 1974 1296 114/23 29.12.2023.
Decembar 1988 1304 9/24 26.01.2024.
Januar – decembar 1937 1274 9/24 26.01.2024.

 

 

Prosječne mjesečne plate za 2022. godinu objavljene od strane

Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske

Mjesec Bruto
(u KM)
Neto
(u KM)
Broj Službenog glasnika RS Datum objavljivanja u Službenom glasniku
Januar 1.591 1.042 19/22 04.03.2022.
Februar 1.647 1.091 25/22 24.03.2022.
Mart 1.642 1.091 37/22 28.04.2022.
April 1.649 1.094 48/22 27.05.2022.
Maj 1.667 1.105 61/22 28.06.2022.
Jun 1.749 1.157 72/22 28.07.2022.
Jul 1.753 1.160 82/22 26.08.2022.
Avgust 1.762 1.166 96/22 30.09.2022.
Septembar 1.798 1.189 105/22 26.10.2022.
Oktobar 1.815 1.198 118/22 30.11.2022.
Novembar 1.835 1.211 130/22 27.12.2022.
Decembar 1.843 1.217 08/23 26.01.2023.
Januar – decembar 1.730 1.144 08/23 26.01.2023.

 

 

Prosječne mjesečne plate za 2021. godinu objavljene od strane

Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske

Mjesec Bruto
(u KM)
Neto
(u KM)
Broj Službenog glasnika RS Datum objavljivanja u Službenom glasniku
Januar 1.492 962 18/21 03.03.2021.
Februar 1.528 984 25/21 25.03.2021.
Mart 1.518 978 37/21 26.04.2021.
April 1.518 978 48/21 27.05.2021.
Maj 1.524 981 57/21 24.06.2021.
Jun 1.544 994 69/21 27.07.2021.
Jul 1.559 1.019 78/21 25.08.2021.
Avgust 1.567 1.025 86/21 28.09.2021.
Septembar 1.568 1.026 96/21 26.10.2021.
Oktobar 1.568 1.027 106/21 25.11.2021.
Novembar 1.574 1.030 116/21 24.12.2021.
Decembar 1.587 1.038 06/22 27.01.2022.
Januar – decembar 1.546 1.004 06/22 27.01.2022.

 

 

Prosječne mjesečne plate za 2020. godinu objavljene od strane

Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske

Mjesec Bruto
(u KM)
Neto
(u KM)
Broj Službenog glasnika RS Datum objavljivanja u Službenom glasniku
Januar 1.421 914 15/20 27.02.2020.
Februar 1.485 957 28/20 23.03.2020.
Mart 1.485 956 40/20 24.04.2020.
April 1.469 946 51/20 29.05.2020.
Maj 1.475 950 61/20 26.06.2020.
Jun 1.489 958 74/20 27.07.2020.
Jul 1.482 955 87/20 04.09.2020.
Avgust 1.494 962 94/20 28.09.2020.
Septembar 1.498 965 107/20 28.10.2020.
Oktobar 1.479 964 117/20 23.11.2020.
Novembar 1.503 969 127/20 24.12.2020.
Decembar 1.520 979 05/21 26.01.2021.
Januar – decembar 1.485 956 05/21 26.01.2021.

 

 

Prosječne mjesečne plate za 2019. godinu objavljene od strane

Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske

Mjesec Bruto
(u KM)
Neto
(u KM)
Broj Službenog glasnika RS Datum objavljivanja u Službenom glasniku
Januar 1.377 887 16/19 26.02.2019.
Februar 1.391 896 26/19 28.03.2019.
Mart 1.373 886 34/19 25.04.2019.
April 1.383 896 43/19 28.05.2019.
Maj 1.401 903 54/19 27.06.2019.
Jun 1.413 910 63/19 25.07.2019.
Jul 1.417 912 72/19 03.09.2019.
Avgust 1.414 910 80/19 26.09.2019.
Septembar 1.411 909 89/19 28.10.2019.
Oktobar 1.412 910 101/19 02.12.2019.
Novembar 1.424 917 109/19 26.12.2019.
Decembar 1.461 933 06/20 28.01.2020.
Januar – decembar 1.407 906 06/20 28.01.2020.

 

 

Prosječne mjesečne plate za 2018. godinu objavljene od strane

Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske

Mjesec Bruto
(u KM)
Neto
(u KM)
Broj Službenog glasnika RS Datum objavljivanja u Službenom glasniku
Januar 1.321 825 17/18 27.02.2018.
Februar 1.349 841 27/18 28.03.2018.
Mart 1.346 840 34/18 25.04.2018.
April 1.345 840 46/18 29.05.2018.
Maj 1.356 847 58/18 27.06.2018.
Jun 1.360 849 70/18 31.07.2018.
Jul 1.361 848 79/18 27.08.2018.
Avgust 1.364 852 90/18 27.09.2018.
Septembar 1.368 881 99/18 26.10.2018.
Oktobar 1.372 884 111/18 29.11.2018.
Novembar 1.364 880 119/18 29.12.2018.
Decembar 1.382 891 06/19 28.01.2019.
Januar – decembar 1.358 857 06/19 28.01.2019.

 

 

Prosječne mjesečne plate za 2017. godinu objavljene od strane

Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske

Mjesec Bruto
(u KM)
Neto
(u KM)
Broj Službenog glasnika RS Datum objavljivanja u Službenom glasniku
Januar 1304 815 19/17 27.02.2017.
Februar 1358 848 29/17 24.03.2017.
Mart 1326 828 41/17 27.04.2017.
April 1317 821 49/17 24.05.2017.
Maj 1342 837 61/17 27.06.2017.
Jun 1326 828 71/17 27.07.2017.
Jul 1330 830 79/17 24.08.2017.
Avgust 1333 832 90/17 02.10.2017.
Septembar 1330 830 99/17 31.10.2017.
Oktobar 1332 831 105/17 27.11.2017.
Novembar 1.334 832 117/17 27.12.2017.
Decembar 1.338 835 08/18 29.01.2018.
Januar – decembar 1331 831 08/18 29.01.2018.

 

 

Prosječne mjesečne plate za 2016. godinu objavljene od strane

Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske

Mjesec Bruto
(u KM)
Neto
(u KM)
Broj Službenog glasnika RS Datum objavljivanja u Službenom glasniku
Januar 1.313 816 14/16 25.02.2016.
Februar 1.349 838 24/16 28.03.2016.
Mart 1.346 837 35/16 28.04.2016.
April 1.339 831 42/16 27.05.2016.
Maj 1.351 841 52/16 27.06.2016.
Jun 1.358 845 62/16 27.07.2016.
Jul 1.350 838 72/16 25.08.2016.
Avgust 1.349 838 83/16 28.09.2016.
Septembar 1.341 834 90/16 26.10.2016.
Oktobar 1.344 837 100/16 25.11.2016.
Novembar 1.345 839 111/16 23.12.2016.
Decembar 1.343 835 07/17 27.01.2017.
Januar – decembar 1.344 836 07/17 27.01.2017.