Poreska Uprava Republike Srpske > Fizička lica > Obrasci > Prijave za registraciju u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa

Obrasce i uputstva za njihovo popunjavanje, osim na ovoj stranici, možete besplatno dobiti i u svim područnim jedinicama Poreske uprave. Prijave je potrebno dostaviti u dva primjerka lično ili putem pošte na adresu vaše područne jedinice, sa naznakom naziva poreske prijave.

Klikom na ikonicu birate između Word, Excel ili pdf tipa dokumenta. Word i Excel dokumenti su prilagođeni za elektronsko popunjavanje od strane korisnika.

Broj Propisi Službeni glasnik Republike Srpske Početak primjene propisa Prestanak važenja propisa Ćir. Lat.
I Važeći obrasci Propis objavljivanja obrazaca
Pravilnik o uslovima i načinu registracije i identifikacije poreskih obveznika 4/13
1. Obrazac PD3100 – Prijava / Promjena / Odjava uplate doprinosa 01.01.2010.
2. Obrazac PD3110 – Prijava / Promjena / Odjava individualne uplate doprinosa 01.01.2010.
3. Obrazac PD3120 – Prijava / Odjava uplate doprinosa u određenim okolnostima 01.01.2010.
4. Obrazac PD3210 – Zahtjev za odjavu obveznika doprinosa 01.01.2010.
5. Obrazac PD3220 – Zahtjev za promjenu podataka o doprinosima u godišnjem uvjerenju 01.01.2010.
6. Obrazac PD3350 – Uvjerenje o uplaćenim doprinosima 01.01.2010.
7. Objašnjenje o popunjavanju PD obrazaca