Poreski Kalendar Fizička Lica

Poreska Uprava Republike Srpske > Fizička lica > Poreski Kalendar Fizička Lica
    Rokovi plaćanja poreskih obaveza
     Rokovi podnošenja poreskih prijava
    Rokovi plaćanja poreskih obaveza i podnošenja poreskih prijava

 

 

  Rokovi plaćanja poreskih obaveza
  Rokovi podnošenja poreskih prijava
Rokovi plaćanja poreskih obaveza i podnošenja poreskih prijava

 

 

2023

Januar

PON UTO SRI ČET PET SUB NED
 
 
 
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10Rokovi plaćanja poreskih obaveza i podnošenja poreskih prijava
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20Rokovi plaćanja poreskih obaveza
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 

Mart

PON UTO SRI ČET PET SUB NED
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10Rokovi plaćanja poreskih obaveza i podnošenja poreskih prijava
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20Rokovi plaćanja poreskih obaveza
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31Rokovi plaćanja poreskih obaveza i podnošenja poreskih prijava
 
 
.
 
 
 
 
 
 

Maj

PON UTO SRI ČET PET SUB NED
 
 
 
 
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10Rokovi plaćanja poreskih obaveza i podnošenja poreskih prijava
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22Rokovi plaćanja poreskih obaveza
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 

Jul

PON UTO SRI ČET PET SUB NED
 
 
 
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10Rokovi plaćanja poreskih obaveza i podnošenja poreskih prijava
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20Rokovi plaćanja poreskih obaveza
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 

Septembar

PON UTO SRI ČET PET SUB NED
 
 
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11Rokovi plaćanja poreskih obaveza i podnošenja poreskih prijava
12
13
14
15
16
17
18
19
20Rokovi plaćanja poreskih obaveza
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
.
 
 
 
 
 
 

Novembar

PON UTO SRI ČET PET SUB NED
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10Rokovi plaćanja poreskih obaveza i podnošenja poreskih prijava
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20Rokovi plaćanja poreskih obaveza
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Februar

PON UTO SRI ČET PET SUB NED
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10Rokovi plaćanja poreskih obaveza i podnošenja poreskih prijava
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20Rokovi plaćanja poreskih obaveza
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 

April

PON UTO SRI ČET PET SUB NED
 
 
 
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10Rokovi plaćanja poreskih obaveza i podnošenja poreskih prijava
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20Rokovi plaćanja poreskih obaveza
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 

Jun

PON UTO SRI ČET PET SUB NED
 
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12Rokovi plaćanja poreskih obaveza i podnošenja poreskih prijava
13
14
15
16
17
18
19
20Rokovi plaćanja poreskih obaveza
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30Rokovi plaćanja poreskih obaveza
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avgust

PON UTO SRI ČET PET SUB NED
 
 
 
 
 
 
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10Rokovi plaćanja poreskih obaveza i podnošenja poreskih prijava
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21Rokovi plaćanja poreskih obaveza
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 

Oktobar

PON UTO SRI ČET PET SUB NED
 
 
 
 
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10Rokovi plaćanja poreskih obaveza i podnošenja poreskih prijava
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20Rokovi plaćanja poreskih obaveza
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 

Decembar

PON UTO SRI ČET PET SUB NED
 
 
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11Rokovi plaćanja poreskih obaveza i podnošenja poreskih prijava
12
13
14
15
16
17
18
19
20Rokovi plaćanja poreskih obaveza
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31