PROPISI O DOPRINOSIMA

 

Broj PROPISI O DOPRINOSIMA Službeni glasnik U primjeni od U primjeni do Ćir. Lat.
Važeći propisi o doprinosima
1. Zakon o doprinosima 114/17 01.01.2018.
1.1. Zakon o izmjenama Zakona o doprinosima 112/19 01.01.2020.
1.2. Zakon o dopuni Zakona o doprinosima 49/21 01.07.2021.
1.3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima 119/21 01.01.2022.
1.4. Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o doprinosima 56/22 22.06.2022.
1.5. Zakon o dopunama Zakona o doprinosima 132/22 01.01.2023.
1.6. Zakon o  dopunama Zakona o doprinosima 112/23 01.01.2024.
2. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida 37/12 05.05.2012.
2.1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida 82/15 14.10.2015.
Nevažeći propisi o doprinosima
1. Zakon o doprinosima 116/12 01.01.2013. 31.12.2017.
1.1 Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dohodak 103/15 01.01.2016. 31.12.2017.
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak 51/01 24.10.2001. 31.12.2012.
2.1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima 96/03 02.12.2003. 31.12.2012.
2.2 Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o doprinosima 128/06 06.01.2007. 31.12.2012.
2.3 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima 120/08 01.01.2009. 31.12.2012.
2.4 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima 1/11 01.02.2011. 31.12.2012.
3. Zakon o posebnom doprinosu za solidarnost 52/14 01.06.2014. 31.12.2015.
3.1 Zakon o izmjenama Zakona o posebnom doprinosu za solidarnost 42/15 30.05.2015. 31.12.2015.
4. Zakon o posebnom doprinosu za solidarnost 110/15 01.01.2016. 01.01.2017.