Poreska Uprava Republike Srpske > Fizička lica > Propisi o nadležnosti i radu PURS

PROPISI O NADLEŽNOSTI I RADU PORESKE UPRAVE

 

BrojPROPISI O PORESKOM POSTUPKUSlužbeni glasnikU primjeni odU primjeni doĆir.Lat.
Važeći propisi o poreskom postupku i poreskim procedurama
1.Zakon o poreskom postupku Republike Srpske78/2013.08.2020
1.1.Zakon i izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku37/2206.05.2022.
2.Zakon o odgođenom plaćanju poreskog duga94/1524.11.2015.
2.1.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgođenom plaćanju poreskog duga28/2108.04.2021.
3.Zakon o poreskom sistemu Republike Srpske62/1729.06.2017.
4.Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama31/1824.04.2018.
Nevažeći propisi o poreskom postupku i poreskim procedurama
1.Zakon o posebnom načinu izmirenja poreskog duga66/1314.08.2013.23.11.2015.
1.1Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom načinu izmirenja poreskog duga52/1427.06.2014.23.11.2015.
2.Zakon o poreskom postupku Republike Srpske102/1101.01.2012.13.08.2020
2.1.Ispravka Zakona o poreskom postupku Republike Srpske 108/1101.01.2012.13.08.2020
2.2.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku 67/1316.08.2013.13.08.2020
2.3.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske31/1402.05.2014.13.08.2020
2.4.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske 44/1611.06.2016.13.08.2020