Poreska Uprava Republike Srpske > Fizička lica > Propisi o porezu na dobit – podzakonski akti

PROPISI O POREZU NA DOBIT

 

BrojPROPISI O DOPRINOSIMASlužbeni glasnikU primjeni odU primjeni doĆir.Lat.
Važeći propisi o porezu na dobit
1.Pravilnik o amortizaciji stalnih sredstava u poreske svrhe96/1720.10.2017.
2.Pravilnik o uslovima i načinu oporezivanja porezom po odbitku115/1731.12.2017.
3.Pravilnik o primjeni normativa rashoda za utvrđivanje kala, rastura, kvara i loma45/1615.06.2016.
3.1.Odluka o dozvoljenoj visini kvara, loma, kala i rastura u proizvodnji mlinskih pekarskih, konditorskih i poslastičarskih proizvoda i tjestenina; u proizvodnji stočne hrane; u industriji silicijum metala – Privredna komora RS92/1706.10.2017.
3.2.Odluka o dozvoljenoj visini kvara loma kala i rastura u proizvodnji stočne hrane92/1706.10.2017.
3.3.Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka kala i rasipa u industriji silicijum metala92/1706.10.2017.
4.Pravilnik o transfernim cijenama i metodama za njihovo utvrđivanje47/1621.06.2016.
5.Rješenje o određivanju proizvodnih djelatnosti u svrhu ostvarenja prava na umanjenje poreske osnovice poreza na dobit7/1606.02.2016.
6.Pravilnik o formi i sadržaju obrazaca poreskih prijava poreza na dobit11/1715.02.2017.
6.1.Pravilnik o izmjeni Pravilnika o formi i sadržaju obrazaca poreskih prijava poreza na dobit77/1927.09.2019.
Nevažeći propisi o doprinosima
1.Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit129/0607.01.2007.31.12.2015.
1.1.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit110/0722.12.2007.31.12.2015.
1.2.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit114/07-ispravka22.12.2007.31.12.2015.
1.3.Pravilnik o dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit62/0815.07.2008.31.12.2015.
1.4.Pravilnik o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit09/0919.02.2009.31.12.2015.
1.5.Pravilnik o dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit122/1005.12.2010.31.12.2015.
1.6.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit73/1128.07.2011.31.12.2015.
1.7.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit17/1308.03.2013.31.12.2015.
1.8.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit21/13-ispravka08.03.2013.31.12.2015.
1.9.Pravilnik o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit99/1328.11.2013.31.12.2015.
1.10.Pravilnik o primjeni godišnjih amortizacionih stopa47/1621.06.2016.
1.11.Pravilnik o uslovima i načinu sticanja prava na oslobađanje od plaćanja poreza45/1615.06.2016.