Poreska Uprava Republike Srpske > Fizička lica > Propisi o porezu na dobit – podzakonski akti

PROPISI O POREZU NA DOBIT

 

Broj PROPISI O DOPRINOSIMA Službeni glasnik U primjeni od U primjeni do Ćir. Lat.
Važeći propisi o porezu na dobit
1. Pravilnik o amortizaciji stalnih sredstava u poreske svrhe 96/17 20.10.2017.
2. Pravilnik o uslovima i načinu oporezivanja porezom po odbitku 115/17 31.12.2017.
3. Pravilnik o primjeni normativa rashoda za utvrđivanje kala, rastura, kvara i loma 45/16 15.06.2016.
3.1. Odluka o dozvoljenoj visini kvara, loma, kala i rastura u proizvodnji mlinskih pekarskih, konditorskih i poslastičarskih proizvoda i tjestenina; u proizvodnji stočne hrane; u industriji silicijum metala – Privredna komora RS 92/17 06.10.2017.
3.2. Odluka o dozvoljenoj visini kvara loma kala i rastura u proizvodnji stočne hrane 92/17 06.10.2017.
3.3. Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka kala i rasipa u industriji silicijum metala 92/17 06.10.2017.
4. Pravilnik o transfernim cijenama i metodama za njihovo utvrđivanje 47/16 21.06.2016.
5. Rješenje o određivanju proizvodnih djelatnosti u svrhu ostvarenja prava na umanjenje poreske osnovice poreza na dobit 7/16 06.02.2016.
6. Pravilnik o formi i sadržaju obrazaca poreskih prijava poreza na dobit 11/17 15.02.2017.
6.1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o formi i sadržaju obrazaca poreskih prijava poreza na dobit 77/19 27.09.2019.
Nevažeći propisi o doprinosima
1. Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit 129/06 07.01.2007. 31.12.2015.
1.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit 110/07 22.12.2007. 31.12.2015.
1.2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit 114/07-ispravka 22.12.2007. 31.12.2015.
1.3. Pravilnik o dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit 62/08 15.07.2008. 31.12.2015.
1.4. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit 09/09 19.02.2009. 31.12.2015.
1.5. Pravilnik o dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit 122/10 05.12.2010. 31.12.2015.
1.6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit 73/11 28.07.2011. 31.12.2015.
1.7. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit 17/13 08.03.2013. 31.12.2015.
1.8. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit 21/13-ispravka 08.03.2013. 31.12.2015.
1.9. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit 99/13 28.11.2013. 31.12.2015.
1.10. Pravilnik o primjeni godišnjih amortizacionih stopa 47/16 21.06.2016.
1.11. Pravilnik o uslovima i načinu sticanja prava na oslobađanje od plaćanja poreza 45/16 15.06.2016.