Poreska Uprava Republike Srpske > Fizička lica > Propisi o porezu na dobit

PROPISI O POREZU NA DOBIT

 

Broj PROPISI O POREZU NA DOBIT Službeni glasnik U primjeni od U primjeni do Ćir. Lat.
Važeći propisi o porezu na dobit
1. Zakon o porezu na dobit 94/15 01.01.2016.
1.1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit 1/17 01.01.2017.
1.2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit 58/19 17.07.2019.
Nevažeći propisi o porezu na dobit
1. Zakon o porezu na dobit 91/06 01.01.2007. 31.12.2015.
1.1 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit 57/12 28.06.2012. osim člana 14a. koji se primjenjuje od 01.01.2012. 31.12.2015.