Poreska Uprava Republike Srpske > Fizička lica > Propisi o porezu na dohodak

PROPISI O POREZU NA DOHODAK

 

BrojPROPISI O POREZU NA DOHODAKSlužbeni glasnikU primjeni odU primjeni doĆir.Lat.
Važeći propisi o porezu na dohodak
1.Zakonu o porezu na dohodak60/1501.09.2015.
1.1.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak66/1801.09.2018.
1.2.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak105/1918.12.2019.
1.3.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak123/2001.01.2021.
1.4.Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dohodak49/2101.07.2021.
1.4.1.Ispravka Zakona o porezu na dohodak5/16
1.5.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak119/202101.01.2022.
1.6.Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dohodak56/2222.06.2022.
Nevažeći propisi o porezu na dohodak
1.Zakon o porezu na dohodak91/0601.01.2007.31.08.2015.
1.1Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dohodak128/0605.01.2007.31.08.2015.
1.2Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak120/0801.01.2009.31.08.2015.
1.3Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak71/1030.07.2010.31.08.2015.
1.4Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak1/1101.02.2011.31.08.2015.
1.5Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dohodak107/1301.02.2014.31.08.2015.