Poreska Uprava Republike Srpske > Fizička lica > Propisi o porezu na nepokretnotnosti – podzakonski akti

PROPISI O POREZU NA NEPOKRETNOSTI

 

Broj PROPISI O POREZU NA NEPOKRETNOSTI Službeni glasnik U primjeni od U primjeni do Ćir. Lat.
Važeći propisi o porezu na nepokretnosti
1. Pravilnik o upisu u fiskalni registar nepokretnosti 100/16 03.12.2016.
2. Pravilnik o poreskom računu i načinu plaćanja poreza na nepokretnosti 100/16 03.12.2016.
3. Rješenje o vrijednostima koeficijenata za korekciju procijenjene tržišne vrijednosti nepokretnosti za 2018. godinu 10/18 01.01.2018.
4. Rješenje o vrijednostima koeficijenata za korekciju procijenjene tržišne vrijednosti nepokretnosti za 2019. godinu 9/19 01.01.2019.
5. Rješenje o vrijednostima koeficijenata za korekciju procijenjene tržišne vrijednosti nepokretnosti za 2020. godinu 6/20 01.01.2020.
Nevažeći propisi o porezu na nepokretnosti
1. Pravilnik o upisu u fiskalni registar nepokretnosti 16/09 14.03.2009. 02.12.2016.
1.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o upisu u fiskalni registar nepokretnosti 87/09 08.12.2009. 02.12.2016.
2. Pravilnik o poreskom računu načinu plaćanja poreza na nepokretnosti 29/09 23.04.2009. 02.12.2016.
2.1. Pravilnik o poreskom računu načinu plaćanja poreza na nepokretnosti-ispravka 33/09
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o poreskom računu načinu plaćanja poreza na nepokretnosti 22/12 21.03.2012. 02.12.2016.
Pravilnik o procjeni vrijednosti nepokretnosti 37/09 16.05.2009. 31.12.2015.
Pravilnik o izmjenama pravilnika o procjeni vrijednosti nepokretnosti 22/12 21.03.2012. 31.12.2015.
2.2. Rješenje o vrijednostima koeficijenata za korekciju procijenjene tržišne vrijednosti nepokretnosti za 2012. godinu 73/12 01.01.2012. 31.12.2015.
2.3. Rješenje o vrijednostima koeficijenata za korekciju procijenjene tržišne vrijednosti nepokretnosti za 2016. godinu 37/16 01.01.2016. 31.12.2065.
2.4. Rješenje o vrijednostima koeficijenata za korekciju procijenjene tržišne vrijednosti nepokretnosti za 2017. godinu 28/17 01.01.2017. 31.12.2017.