Poreska Uprava Republike Srpske > Fizička lica > Propisi o porezu na nepokretnotnosti – podzakonski akti

PROPISI O POREZU NA NEPOKRETNOSTI

 

BrojPROPISI O POREZU NA NEPOKRETNOSTISlužbeni glasnikU primjeni odU primjeni doĆir.Lat.
Važeći propisi o porezu na nepokretnosti
1.Pravilnik o upisu u fiskalni registar nepokretnosti100/1603.12.2016.
2.Pravilnik o poreskom računu i načinu plaćanja poreza na nepokretnosti100/1603.12.2016.
3.Rješenje o vrijednostima koeficijenata za korekciju procijenjene tržišne vrijednosti nepokretnosti za 2018. godinu10/1801.01.2018.
4.Rješenje o vrijednostima koeficijenata za korekciju procijenjene tržišne vrijednosti nepokretnosti za 2019. godinu9/1901.01.2019.
5.Rješenje o vrijednostima koeficijenata za korekciju procijenjene tržišne vrijednosti nepokretnosti za 2020. godinu6/2001.01.2020.
Nevažeći propisi o porezu na nepokretnosti
1.Pravilnik o upisu u fiskalni registar nepokretnosti16/0914.03.2009.02.12.2016.
1.1.Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o upisu u fiskalni registar nepokretnosti87/0908.12.2009.02.12.2016.
2.Pravilnik o poreskom računu načinu plaćanja poreza na nepokretnosti29/0923.04.2009.02.12.2016.
2.1.Pravilnik o poreskom računu načinu plaćanja poreza na nepokretnosti-ispravka33/09
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o poreskom računu načinu plaćanja poreza na nepokretnosti22/1221.03.2012.02.12.2016.
Pravilnik o procjeni vrijednosti nepokretnosti37/0916.05.2009.31.12.2015.
Pravilnik o izmjenama pravilnika o procjeni vrijednosti nepokretnosti22/1221.03.2012.31.12.2015.
2.2.Rješenje o vrijednostima koeficijenata za korekciju procijenjene tržišne vrijednosti nepokretnosti za 2012. godinu73/1201.01.2012.31.12.2015.
2.3.Rješenje o vrijednostima koeficijenata za korekciju procijenjene tržišne vrijednosti nepokretnosti za 2016. godinu37/1601.01.2016.31.12.2065.
2.4.Rješenje o vrijednostima koeficijenata za korekciju procijenjene tržišne vrijednosti nepokretnosti za 2017. godinu28/1701.01.2017.31.12.2017.