Poreska Uprava Republike Srpske > Fizička lica > Propisi o porezu na upotrebu, držanje o nošenje dobara – podzakonski akti

PROPISI O POREZU NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA

 

Broj PROPISI O POREZU NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA Službeni glasnik U primjeni od U primjeni do Ćir. Lat.
Važeći propisi o porezu na upotrebu, držanje i nošenje dobara
1. Uputstvo za plaćanje i podnošenje poreske prijave za porez na upotrebu, držanje i nošenje dobara 11/19 20.02.2019.
Nevažeći propisi o porezu na upotrebu, držanje i nošenje dobara
1. Uputstvo za podnošenje poreske prijave za porez na upotrebu, držanje i nošenje dobara 89/14 21.10.2014. 07.04.2016.
1.1. Obrasci poreske prijave za registrovano oružje 113/03 01.01.2004. 20.10.2014.
2. Uputstvo za plaćanje i podnošenje poreske prijave za porez na upotrebu, držanje i nošenje dobara 25/16 08.04.2016.