PC Istočno Sarajevo – propisi o taksama – podzakonski akti

Poreska Uprava Republike Srpske > Fizička lica > Propisi o taksama – podzakonski akti > PC Istočno Sarajevo – propisi o taksama – podzakonski akti

PROPISI O TAKSAMA

 

1.Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik Grada Bijeljina“)6/1206.04.2012.

1.Odluka o o visini paušalnog iznosa boravišne takse za ugostitelje koji pružaju usluge smještajau kući za odmor,apartmanu i sobi za iznajmljivanje(„Službeni glasnik opštine Vlasenica“)3/1601.04.2016.

BrojPROPISI O POREZU NA NEPOKRETNOSTISlužbeni glasnikU primjeni odU primjeni doĆir.Lat.
Važeći propisi o taksama
  B) KOMUNALNA TAKSA
  Odluke o komunalnim taksama
  PC Istočno Sarajevo
1.Odluka o komunalnim taksama grada Istočno Sarajevo („Službene novine grada Istočno Sarajevo“)3/1210.04.2012.
1.1.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama grada Istočno Sarajevo („Službene novine grada Istočno Sarajevo“)32/1726.12.2017.
1.2.Odluka o stavljanju van snage Odluke o komunalnim taksama na području grada Istočno Sarajevo5/2214.04.2022.
2.Odluka o komunalnim taksama opštine Višegrad („Službeni glasnik opštine Višegrad“)4/1708.03.2017.
2.1.Odluka o dopuni Odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Višegrad“)17/1708.12.2017.
2.4.Odluka o izmjenama Odluke o Komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Višegrad“)17/1804.01.2019.
3.Odluka o komunalnim taksama opštine Kalinovik („Službeni glasnik opštine Kalinovik“)10/1401.01.2015.
3.1.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Kalinovik“)1/1507.03.2015.
4.Odluka o komunalnim taksama opštine Novo Goražde („Službeni glasnik opštine Novo Goražde“)4/1728.04.2017.
4.1.Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Novo Goražde“)1/1407.02.2014.
4.2.Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Novo Goražde“)17/1507.11.2015.
5.Odluka o komunalnim taksama opštine Rogatica („Službeni glasnik opštine Rogatica“)8/1307.09.2013.
5.1.Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim taksama(„Službeni glasnik opštine Rogatica“)13/1425.12.2014.
5.2.Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama(„Službeni glasnik opštine Rogatica“)16/1801.01.2019.
6.Odluka o komunalnim taksama opštine Rudo („Službeni glasnik opštine Rudo“)7/1219.07.2017.
7.Odluka o komunalnim taksama opštine Han Pijesak („Službeni glasnik opštine Han Pijesak“)3/1321.02.2013.
8.11/1208.01.2013.
8.1.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Čajniče“)3/1305.04.2013.
  V) BORAVIŠNA TAKSA
1.Pravilnik o obliku i sadržaju izvještaja o broju korisnika usluga smještaja i iznosu naplaćene boravišne takse49/0607.06.2006.18.02.2019
2.Pravilnik o obliku i sadržaju prijave o iznosu obračunatog paušalnog iznosa boravišne take24/1605.04.2016.
3.Pravilnik o obliku i sadržaju izvještaja o broju korisnika usluga smještaja i iznosu naplaćene boravišne takse11/1919.02.2019.
  Odluke o boravišnim taksama
  PC Istočno Sarajevo
1.Odluka o određivanju visini boravišne takse (Službeni glasnik opštine Višegrad)2/1406.03.2014.
1.1.Odluka o određivanju visini boravišne takse (Službeni glasnik opštine Višegrad)4/1609.04.2016.
2.Odluka o visini boravišne takse na području opštine Čajniče (Službeni glasnik Opštine Čajniče)07.01.2017.
3.Odluka o visini boravišne takse (Službeni glasnik Skupštine opštine Rudo)2/1601.04.2016.
4.Odluka o visini boravišne takse (Službeni glasnik Skupštine opštine Rudo)6/1623.12.2016.
5.Odluka o visini boravišne takse Opštine Novo Goražde (Službeni glasnik Skupštine opštine Novo Goražde)01.06.2007.
6.Odluka o visini boravišne takse Opštine Han Pijesak (Službeni glasnik Skupštine opštine Han Pijesak)
7.Odluka o visini boravišne takse Opštine Rogatica (Službeni glasnik Skupštine opštine Rogatica)2/1610.03.2016.