Propisi o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu – podzakonska akta

Poreska Uprava Republike Srpske > Fizička lica > Propisi o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu – podzakonska akta

Propisi o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu

 

BrojPROPISI Službeni glasnikU primjeni odU primjeni doĆir.Lat.
Važeći propisi  
1.Pravilnik o načinu i postupku vršenja prethodnog postupka i postupka kontrole49/2313.06.2023.
2.

Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja vrijednosti imovine,

prihoda fizičkog lica i izdataka za privatne potrebe fizičkog lica

50/2315.06.2023.