Propisi o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu – podzakonska akta

Poreska Uprava Republike Srpske > Fizička lica > Propisi o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu – podzakonska akta

Propisi o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu

 

Broj PROPISI O  Službeni glasnik U primjeni od U primjeni do Ćir. Lat.
Važeći propisi o 
1. Zakon o poreskom postupku Republike Srpske 78/20 13.08.2020