Glavna služba za reviziju javnog sektora RS dala pozitivno mišljenje Poreskoj upravi RS: Potvrda kvalitetnog i odgovornog rada

Poreska uprava Republike Srpske dobila je pozitivno mišljenje Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske nakon izvršene revizije finansijskih izvještaja i revizije usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija u finansijskim izvještajima Poreske uprave RS za 2020. godinu.

Finansijska revizija u Poreskoj upravi RS trajala je četiri mjeseca, a prema mišljenju Glavne službe za reviziju, finansijski izvještaji Poreske uprave istinito i objektivno prikazuju, u svim materijalno značajnim aspektima, finansijsko stanje imovine i obaveza na dan 31.12.2020. godine, prihoda, primitaka, rashoda i izdataka, kao i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja za javni sektor u Republici Srpskoj.

Uz reviziju finansijskih izvještaja Poreske uprave RS, izvršena je i revizija usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija iskazanih u finansijskim izvještajima Poreske uprave Republike Srpske za 2020. godinu, te je utvrđeno da su, u svim materijalno značajnim aspektima, u skladu sa propisima kojima su regulisane.

„Ovo je potvrda kvalitetnog i odgovornog rada Poreske uprave Republike Srpske, koja je jedna od najvećih institucija Republike Srpske. Ako se uzme u obzir složeni sistem poslovanja Poreske uprave RS koja je organizovana u Sjedište sa šest sektora i sedam područnih centara sa 48 područnih jedinica, pozitivan revizorski izvještaj ove institucije dobija na još većem značaju“, rekli su iz Poreske uprave RS.

Uz dosljednu primjenu svih zakonskih propisa i veliki iskorak u procesu digitalizacije, ovaj izvještaj potvrđuje i efikasnost i pravičnost u radu Poreske uprave Republike Srpske, koja je na ovaj način svrstana u red modernih institucija koje su istinski servis svojih građana i koje i dalje teže da unaprijede svoje usluge.