I u ovoj godini nastavljeni pozitivni trendovi: Naplata prihoda u februaru veća za 18,2 miliona maraka

Poreska uprava Republike Srpske je u februaru ove godine prikupila ukupno 237,4 miliona KM što je za osam odsto ili 18,2 miliona maraka više nego u istom mjesecu 2021. godine.

Ovo je pokazatelj da je Poreska uprava RS i u ovoj godini zadržala stabilnu naplatu javnih prihoda, i pored toga što je povećan neoporezivi dio plate, te je umanjena i ukinuta naplata određenih taksi, ali i smanjena stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje, čime se Republika Srpska odrekla dijela poreskih prihoda u korist privrede i radnika.

Direktni porezi su u februaru ove godine naplaćeni u iznosu od 45,7 miliona KM, što je za 20 procenata ili 7,7 miliona maraka više nego u istom mjesecu prehodne godine. Najveći rast ostvaren je kod poreza na dobit koji je naplaćen u iznosu od 25,7 miliona maraka, što je za 6,9 miliona KM ili čak 36 odsto više nego u februaru prethodne godine, a što ukazuje na povećanje poslovne aktivnosti i pozitivna kretanja ukupnog poslovnog ambijenta u RS. Takođe, rast naplate u februaru ove godine bilježi i porez na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 17,8 miliona maraka, što je za šest odsto više u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Kada su u pitanju doprinosi, naplata u februaru ove godine iznosila je 151,3 miliona maraka, što je za 9,4 miliona KM ili sedam odsto više nego u februaru 2021. godine, iako je došlo do smanjenja stope doprinosa za Fond zdravstvenog osiguranja sa 12 na 10,2 odsto.

Što se tiče ostalih javnih prihoda, naplata u februaru je iznosila 40,4 miliona maraka, što je za 1,1 milion KM ili tri odsto više u odnosu na februar 2021. godine.