Ispravka Javnog konkursa za prijem pripravnika

Broj: 06/1.01/0204-123.3-7/2023

Dana: 20.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 31. i 62. stav 2) Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16), Poreska uprava Republike Srpske objavljuje:

 

I S P R A V K U

J a v n o g  k o n k u r s a

 

objavljenog dana 01.03.2023. godine u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na internet stranici Poreske uprave Republike Srpske:

u dijelu koji se odnosi na datum održavanja intervjua, tako da umjesto datuma: „14.04.2023. godine“ treba da stoji datum „18.04.2023. godine“

 

OBRAZLOŽENJE

 

Prilikom pisanja Javnog konkursa za prijem pripravnika, koji je objavljen dana 01.03.2023. godine (srijeda) u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na internet stranici Poreske uprave Republike Srpske, načinjena je tehnička greška.

Organ je za održavanje intervjua greškom odredio datum 14.04.2023. godine, previdjevši da je to dan u koji državni organ ne radi. Iz tog razloga datum za održavanje intervjua se mijenja na prvi naredni radni dan, odnosno na 18.04.2023. godine (utorak).

Svi kandidati koji ispunjavaju uslove iz konkursa biće pojedinačno pismeno obavješteni putem poziva na intervju koji će im biti dostavljen poštom na kućnu adresu.

 

Ostali uslovi javnog konkursa ostaju nepromijenjeni.

 

Ispravka javnog konkursa će se objaviti u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na internet stranici Poreske uprave Republike Srpske.

                                                                                                               Direktor:

                                                                                                        Dr Goran Maričić