Izrečena 2,3 miliona KM kazni, zapečaćena 371 radnja

Inspektori Poreske uprave Republike Srpske su u 2019. godini izvršili ukupno 3.663 kontrole evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa, te su zbog utvrđenih nepravilnosti izdali 1.725 prekršajnih naloga na ukupan iznos kazne od 2.353.990 maraka.

Istovremeno, inspektori Poreske uprave RS su u tom periodu za 371 poreskog obveznika izrekli mjeru privremene zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od 15 i 30 dana. Najviše objekata je zbog neizdavanja fiskalnih računa u 2019. godini privremeno zatvoreno na teritoriji koju pokriva najveći Područni centar Poreske uprave RS u Banjaluci, i to ukupno 104 objekta, a ukupno je izvršeno 1.008 kontrola, te je izrečeno više od 620.000 KM kazne zbog utvrđenih prekršaja. Kada je u pitanju broj privremeno zatvorenih objekata po ostalim područnim centarima Poreske uprave RS, godišnji podaci pokazuju da su na teritoriji PC Doboj privremeno zatvorena 54 objekta, na području PC Prijedor 51, zatim na području PC Bijeljina 50, PC Zvornik 41, PC Istočno Sarajevo 37, a na teritoriji PC Trebinje su u 2019. godini privremeno zatvorena 34 objekta na period od 15 ili 30 dana.

Poređenja radi, u prošloj godini je izvršeno više kontrola evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa i izdato je više prekršajnih naloga, dok je iznos izrečene kazne dvostruko veći u odnosu na 2018. godinu. Istovremeno, smanjen je broj izrečenih mjera privremene zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od 15 i 30 dana.

Naime, izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama koje su na snagu stupile 17. jula prošle godine, propisane strožije kazne za nepoštovanje odredbi tog zakona, pa su novčane kazne višestruko povećane. Takođe, propisano je i da ukoliko poreski obveznik kod kojeg je utvrđen prekršaj u roku od 72 sata poreskom inspektoru dostavi dokaz o uplati izrečene novčane kazne, neće mu biti izrečena i mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od 30 dana. Dakle, kazne su povećane samo u dijelu koji se odnosi na neevidentiranje prometa preko fiskalnih kasa i neizdavanje računa, dok ostale kazne za na primjer ne slanje dnevnih izvještaja, servisnu knjigu itd, nisu povećavane već su ostale kao u prethodnom Zakonu o fiskalnim kasama.

Podsjećamo da je Poreska uprava RS i u toku prošle godine provela promotivnu medijsku kampanju „Korak preduzmi, račun uzmi“ koja je sprovedena na većem broju elektronskih i štampanih medija u RS i čiji je cilj podizanje svijesti građana o značaju uzimanja fiskalnog računa, jer se upravo uzimanjem računa daje doprinos u borbi protiv sive ekonomije i povećava ekonomska snaga RS. Pored preventivnog djelovanja kroz promotivne video spotove, radio džinglove, edukativne tekstove i poruke u štampanim i elektronskim medijima u okviru ove kampanje bio je i pojačan rad inspektora Poreske uprave RS na terenu, a koji su kontrolisali poslovne subjekte u izvršavanju ove zakonske obaveze, sa ciljem poboljšanja poreske discipline poreskih obveznika kada je u pitanju obaveza izdavanja fiskalnih računa nakon svake kupovine ili izvršene usluge. Inače, inspektori Poreske uprave RS će kontrole evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa kontinuirano vršiti i u 2020. godini, a biće nastavljene i promotivne aktivnosti na podizanju svijesti građana o značaju uzimanja fiskalnog računa.

Poreska uprava RS ovim putem još jednom poziva poreske obveznike da poštuju zakonske propise u ovoj oblasti, a sve građane poziva da slučajeve neizdavanja fiskalnih računa prijave putem e-mail adrese: kontakt@poreskaupravars.org ili na brojeve telefona istaknute na internet stranici Poreske uprave RS.