Пријавите неиздавање рачуна у Бања ЛукаБања ЛукаПриједорТребињеДобојЗворникИсточно СарајевоБијељина kontakt@poreskaupravars.org 051/332-300 kontakt@poreskaupravars.org 052/234-691 kontakt@poreskaupravars.org059/271-562 kontakt@poreskaupravars.org053/201-604 kontakt@poreskaupravars.org056/210-558 kontakt@poreskaupravars.org057/321-050 kontakt@poreskaupravars.org055/224-962

Телефон

Локација

Трг Републике Српске 8, Бања Лука

Пошаљите нам поруку

Молимо унесите исправне информације


  Број телефона О Б Л А С Т
  +387 51 337-759
  +387 51 337-761
  +387 51 337-897

  Образац 1002 – Мјесечнa пријавa за порез по одбитку

  +387 51 337-767

  Регистрација пореских обвезника

  +387 51 337-766
  +387 51 337-769

  Порез на добит

  +387 51 337-759
  +387 51 337-765

  Порез на доходак

  +387 51 332-373
  +387 51 337-768

  Доприноси

  +387 51 332-373
  +387 51 337-768

  Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса

  Број телефона О Б Л А С Т
  +387 51 337-764

  Порез на непокретности

  +387 51 337-766

  Фискалне касе

  +387 51 337-762

  Посебне републичке таксе

  Комуналне таксе за истакнуто пословно име

  Боравишне таксе

  Администартивне таксе

  Судске таксе

  +387 51 337-897

  Накнаде за шуме

  Концесионе накнаде

  Накнаде за коришћење природних ресурса за производњу електричне енергије

  Противпожарна накнада

  Накнада за противградну заштиту