Pošaljite nam poruku

Molimo unesite ispravne informacije


  Broj telefona O B L A S T
  +387 51 337-759
  +387 51 337-761
  +387 51 337-783
  +387 51 337-763

  Obrazac 1002 – Mjesečna prijava za porez po odbitku

  +387 51 337-767
  +387 51 337-897

  Registracija poreskih obveznika

  +387 51 337-766
  +387 51 337-769

  Porez na dobit

  +387 51 337-759
  +387 51 337-765
  +387 51 337-784

  Porez na dohodak

  +387 51 332-386
  +387 51 337-768

  Doprinosi

  +387 51 332-373
  +387 51 337-396

  Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa

  Broj telefona O B L A S T
  +387 51 337-764
  +387 51 337-762

  Porez na nepokretnosti

  +387 51 337-766
  +387 51 337-763

  Fiskalne kase

  +387 51 337-762
  +387 51 332-373

  Posebne republičke takse

  Komunalne takse za istaknuto poslovno ime

  Boravišne takse

  Administartivne takse

  Sudske takse

  +387 51 337-897
  +387 51 337-765

  Naknade za šume

  Koncesione naknade

  Naknade za korišćenje prirodnih resursa za proizvodnju električne energije

  Protivpožarna naknada

  Naknada za protivgradnu zaštitu