Prijavite neizdavanje računa u Banja LukaBanja LukaPrijedorTrebinjeDobojZvornikIstočno SarajevoBijeljina kontakt@poreskaupravars.org 051/332-300 kontakt@poreskaupravars.org 052/234-691 kontakt@poreskaupravars.org059/271-562 kontakt@poreskaupravars.org053/201-604 kontakt@poreskaupravars.org056/210-558 kontakt@poreskaupravars.org057/321-050 kontakt@poreskaupravars.org055/224-962

Lokacija

Trg Republike Srpske 8, Banja Luka

Pošaljite nam poruku

Molimo unesite ispravne informacije


  Broj telefona O B L A S T
  +387 51 337-759
  +387 51 337-761
  +387 51 337-897

  Obrazac 1002 – Mjesečna prijava za porez po odbitku

  +387 51 337-767

  Registracija poreskih obveznika

  +387 51 337-766
  +387 51 337-769

  Porez na dobit

  +387 51 337-759
  +387 51 337-765

  Porez na dohodak

  +387 51 332-373
  +387 51 337-768

  Doprinosi

  +387 51 332-373
  +387 51 337-768

  Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa

  Broj telefona O B L A S T
  +387 51 337-764

  Porez na nepokretnosti

  +387 51 337-766

  Fiskalne kase

  +387 51 337-762

  Posebne republičke takse

  Komunalne takse za istaknuto poslovno ime

  Boravišne takse

  Administartivne takse

  Sudske takse

  +387 51 337-897

  Naknade za šume

  Koncesione naknade

  Naknade za korišćenje prirodnih resursa za proizvodnju električne energije

  Protivpožarna naknada

  Naknada za protivgradnu zaštitu