Naplata javnih prihoda veća od 389 miliona KM

Poreska uprava Republike Srpske je u prva dva mjeseca ove godine na račun javnih prihoda RS prikupila ukupno 389,1 milion KM, što je za 11 miliona KM ili tri odsto više nego u istom periodu prethodne godine.

Od tog iznosa, samo u februaru ove godine prikupljeno je 214 miliona maraka, što je za 10,4 miliona KM ili pet odsto više, što pokazuje da je i u ovoj godini nastavljen višegodišnji pozitivan trend u naplati javnih prihoda u RS, a što se može pripisati redovnim aktivnostima Poreske uprave RS, ali i dobroj makroekonomskoj situaciji u RS, kojoj je najviše svojim mjerama doprinjela Vlada RS.

Kada su u pitanju doprinosi, iako je od početka godine zbirna stopa doprinosa smanjena sa 33% na 32,8% naplata je u februaru značajno povećana i iznosila je 135,7 miliona maraka, što je za 7,8 miliona KM ili šest odsto više nego u istom mjesecu prošle godine. Za Fond PIO naplaćeno je 77,9 miliona maraka ili sedam odsto više, dok je za Fond zdravstvenog osiguranja naplaćeno 48,5 miliona maraka što je za sedam odsto više u odnosu na uporedni period. Rast je zabilježen i kod naplate prihoda po osnovu doprinosa za Fond dječje zaštite i Fond za zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Naplata direktnih poreza u februaru ove godine iznosila je 41,04 milion maraka, što je za gotovo tri miliona maraka ili osam odsto više nego u istom mjesecu prošle godine. Najveći rast naplate u ovom segmentu prihoda ostvaren je kod poreza na dobit koji je naplaćen u iznosu od 23,4 miliona maraka, što je za 4,4, miliona KM ili 23 odsto više nego u februaru prošle godine. Rast naplate je zabilježen i kod poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara od osam odsto, dok je naplata poreza na dohodak u februaru bila manja za 1,5 miliona KM.

Kod ostalih javnih prihoda, u februaru je ostvarena naplata od 37,1 milion KM, što je na nivou naplate u istom mjesecu prošle godine. Takse i naknade su naplaćene u iznosu od 25,2 miliona maraka ili 10 odsto više, dok je po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću naplaćeno ukupno 4,7 miliona maraka ili 92 procenta više u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Takođe, rast naplate zabilježen je i kod kazni i to za šest odsto. Smanjenje naplate kod ovog segmenta javnih prihoda zabilježen je kod koncesionih naknada, gdje je naplata bila manja za dva miliona KM, te kod ostalih prihoda gdje je naplata bila manja za 2,8 miliona KM.

Poreska uprava Republike Srpske ovom prilikom izražava zahvalnost svim poreskim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje poreske obaveze i poziva sve poreske obveznike da posluju u skladu sa važećim propisima i da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, te da samim tim doprinesu jačanju Republike Srpske i njene ekonomije.

Tabelarni prikaz ostvarenja naplate javnih prihoda za februar 2020. godine, te poređenje sa naplatom iz februara 2019. godine postavljen je na internet stranici Poreske uprave RS .