Naplata u kriznoj 2020. premašila naplatu u rekordnoj 2019. godini

Poreska uprava RS je u prošloj godini prikupila ukupno 2,483 milijardi KM što je za 0,2 odsto više nego u 2019. godini, koja je bila rekordna u naplati javnih prihoda od osnivanja Poreske uprave Republike Srpske, u ovom obliku organizovanja.

Direktni porezi su u prošloj godini naplaćeni u iznosu od 464,4 miliona KM ili 8,9 miliona maraka manje. U ovom segmentu javnih prihoda, porez na dohodak je ostvario značajan rast, pa je naplaćeno 196,9 miliona KM, odnosno 6,7 miliona KM ili četiri odsto više nego u godini ranije. Prihodi po osnovu poreza na dobit iznosili su 226,2 miliona maraka i manji su za pet odsto u odnosu na uporednu godinu, prije svega zbog toga što je Uredbom sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed pojave korona virusa, s ciljem da se poreskim obveznicima olakša izvršavanje obaveza, odgođeno plaćanje obaveza po osnovu poreza na dobit za 2019. godinu, te je poreskim obveznicima zbog poteškoća u poslovanju omogućeno plaćanje tih obaveza u ratama do kraja 2020. godine.

Što se tiče poreza na nepokretnosti, naplata je u prošloj godini iznosila 24,3 miliona KM ili 3,6 miliona maraka manje. I plaćanje ovih obaveza je pomenutom Uredbom prolongirano, pa je rok za plaćanje prve rate sa 30. juna pomjeren na 30. septembar, dok je rok za plaćanje druge rate tih obaveza sa 30. septembra prolongiran za 31. decembar 2020. godine.

Doprinosi su u 2020. godini naplaćeni u iznosu od 1,638 milijardi KM, što je za 64,5 miliona maraka ili četiri odsto više nego u 2019. godini, što je direktan pokazatelj da su mjere Vlade RS na ublažavanju posljedica korona virusa po privredu imale značajne efekte, jer je očigledno da nije došlo do smanjenja plata zaposlenih, niti značajnog otpuštanja radnika. Tako je u prošloj godini za Fond PIO naplaćeno 935,2 miliona maraka ili za 43 miliona KM više, za Fond zdravstvenog osiguranja naplaćeno je 589,7 miliona maraka ili 25,1 milion KM više nego u 2019. godini, dok je za Fond dječje zaštite naplaćeno 78,7 miliona maraka ili 3,6 miliona KM više nego u uporednoj godini.

Kada su u pitanju ostali javni prihodi, naplata u prošloj godini je iznosila 379,9 miliona maraka, što je za 12 procenata manje nego u 2019. godini. Pad naplate je zabilježen kod taksi i naknada za šest procenata, te kod ostalih javnih prihoda za 28,3 miliona maraka. Razlog manje naplate ostalih prihoda u 2020. godini je izostanak uplata po osnovu prihoda od dividende i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama, a kojih je bilo u 2019. godini. Što se tiče naknada za priređivanje igara na sreću, naplaćeno je 48,9 miliona maraka, što je za 5,8 miliona KM ili 14 procenata više nego u 2019. godini.

“Obzirom na sveukupnu krizu koju je izazvala pandemija korona virusa, možemo biti zadovoljni dostignutim nivoom naplate javnih prihoda u Republici Srpskoj u prošloj godini, koju je obilježila smanjena privredna aktivnost, odnosno ograničenja rada, zabrane rada, ograničenje kretanja roba i drugo. Dakle, uspjeli smo stabilizovati naplatu javnih prihoda u prošloj godini, nakon ozbiljnog pada u martu i aprilu, tako da je ona rasla iz mjeseca u mjesec i na kraju godine prestigla naplatu iz 2019. godine”, rekao je direktor Poreske uprave Republike Srpske Goran Maričić.

Mjere Vlade RS na ublažavanju posljedica korona virusa po privredu imale su značajne efekte na stabilizaciju naplate javnih prihoda u Republici Srpskoj, jer je očigledno da nije došlo do smanjenja plata zaposlenih, niti značajnog otpuštanja radnika. Čak naprotiv, u 2020. godini je došlo do povećanja plata zaposlenih u javnom sektoru, dok su javne zdravstvene ustanove redovno izmirivale tekuće obaveze, što je za rezultat imalo i više prihoda po osnovu doprinosa.

Pored mjera Vlade, moramo istaknuti i da značajne zasluge za stabilizaciju javnih prihoda idu i redovnim aktivnostima Poreske uprave RS na kontroli i naplati javnih prihoda, odnosno pravovremenom preduzimanju mjera i radnji kako bi ta naplata bila što efikasnija. Takođe, na ovaj trend u naplati svakako je uticalo i unapređenje elektronskih usluga poreskim obveznicima, koje su olakšale prijavljivanje a samim tim i izmirenje obaveza od strane poreskih obveznika.