Obavještenje o novom PP-ON obrascu

U „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 40/20 objavljeno je Uputstvo za podnošenje i popunjavanje poreske prijave za ostale naknade (PP-ON) sa obrascem poreske prijave za ostale naknade (PP-ON).

Novi obrazac PP-ON u odnosu na prethodni obrazac razlikuje se u visini stope za obračun naknade za protivpožarnu zaštitu, koja iznosi 0,03% i primjenjuje se počev od 01.01.2020. godine.

Visina naknade za protivpožarnu naknadu kao i njena primjena propisana je Zakonom o protivpožarnoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 94/19).

Za poreski period počev od 01.01.2020. godine i naredne godine, obračun i plaćanje naknade za protivpožarnu zaštitu vrši se po novoj stopi u visini 0,03%.