Obavještenje o sastavu konkursne komisije i spisak kandidata

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO FINANSIJA

PORESKA UPRAVA

Trg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka  – tel./faks: 051/332-300; 332-336,
callcentar 051/345-080, www.poreskaupravars.org;  e-mail: kontakt@poreskaupravars.org

Broj: 06/1.01/0204/123.3-2/22

Banja Luka, 24.03.2022. godine

 

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/09, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 15. stav 1. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15 ), a u vezi sa Javnim konkursom za prijem pripravnika u Poresku upravu Republike Srpske, objavljenim dana 02.03.2022. godine, Poreska uprava saopštava sastav Konkursne komisije i spisak kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa:

 

OBAVJEŠTENJE O SASTAVU KONKURSNE KOMISIJE

I SPISAK KANDIDATA

 

Sastav Konkursne komisije za izbor pripravnika:

 1. Slobodanka Čavić, predsjedavajuća,
 2. Davorka Sladojević, član i
 3. Svjetlana Gnjajić, član

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa za prijem pripravnika u Sjedište Poreske uprave:

 

 1. Božić Persida
 2. Glišić Danijel
 3. Macanović Danijel
 4. Moravac Suzana
 5. Mirčeta Nemanja
 6. Stanarević Jovana
 7. Stjepanović Maja
 8. Subotić Danijela

Za kandidate koji su konkurisali u Sjedište Poreske uprave, intervju sa kandidatima, će se održati dana 30.03.2022. godine (srijeda)  sa početkom u 09:00 sati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske u Banjoj Luci – Trg Republike Srpske broj 8.

 

 

                                                                                                            DIREKTOR

                                                                                                    Dr  Goran Maričić