Obavještenje o sastavu konkursne komisije i spisak kandidata

Broj: 06/1.01/0204/120.2-43.13/23

Banja Luka, 20.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 118/09, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 12. stav 1. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 38/12 i 20/15), a u vezi sa Javnim konkursom za prijem namještenika u Poresku upravu Republike Srpske, objavljenim dana 22.02.2023. godine, Poreska uprava saopštava sastav Konkursne komisije i spisak kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa:

OBAVJEŠTENJE O SASTAVU KONKURSNE KOMISIJE

I SPISAK KANDIDATA

 

Sastav Konkursne komisije za izbor namještenika:

  1. Slobodanka Čavić, predsjedavajuća,
  2. Davorka Sladojević, član i
  3. Igor Vučić, član

Spisak kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa:

 

1.1 Za radno mjesto „Saradnik za poslove protokola“ – Sjedište – Odsjek za kancelarijske i tehničke poslove, Odjeljenje za stručne poslove menadžmenta, prima se 1 (jedan) kandidat na neodređeno vrijeme;

 

1 Svjetlana Jokanović
2 Božana Bajić
3 Maja Terzija
4 Bojana Zurovac
5 Milka Vuklišević
6 Biljana Šukalo

 

1.2 Za radno mjesto Tehničar za održavanje komunikacione i računarske opreme– Sjedište – Sektor za informacione tehnologije, Odjeljenje za održavanje IS i IT bezbjednost, primaju se 2 (dva) kandidata na neodređeno vrijeme;

 

1 Vujadin Babić
2 Boris Zorić

 

 

 

1.3 Za radno mjesto „Saradnik za administrativne poslove“ – Sjedište, Sektor za informacione tehnologije, Odjeljenje za modernizaciju poslovanja i IT podršku, prima se 1 (jedan) kandidat na neodređeno vrijeme;

 

 

1 Milka Vuklišević
2 Biljana Šukalo
3 Gordana Ćorda

 

 

1.4 Za radno mjesto Saradnik za računovodstvene poslove“ – Područni centar Trebinje, Odjeljenje za pravne i opšte poslove, prima se 1 (jedan) kandidat na neodređeno vrijeme;

 

1 Andrijana Ćeranić
2 Nina Škrivan
3 Milka Vuklišević

 

Konstatovano je da će se ulazni intervju održati dana:

 

24.03.2023. godine (petak) u 09:00 sati – u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske, Trg Republike Srpske broj 8 u Banjaluci:

 

 

                                                                                                               Direktor:

                                                                                                        Dr Goran Maričić