Obavještenje o sastavu konkursne komisije i spisak kandidata

Broj: 06/1.01/0204/123.3-7.7/2023

Banja Luka, 12.04.2023. godine

 

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/09, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 15. stav 1. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15 ), a u vezi sa Javnim konkursom za prijem pripravnika u Poresku upravu Republike Srpske, objavljenim dana 01.03.2023. godine, Poreska uprava saopštava sastav Konkursne komisije i spisak kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa:

 

OBAVJEŠTENJEO SASTAVU KONKURSNE KOMISIJE

I SPISAK KANDIDATA

 

Sastav Konkursne komisije za izbor pripravnika:

  1. Čavić Slobodanka, predsjedavajuća,
  2. Gnjajić Svjetlana, član i
  3. Kočić Dara, član

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa za prijem pripravnika sa srednjom stručnom spremom, u  Odjeljenje za pravne i opšte poslove, u Područnom centru Banjaluka – prima se 1 (jedan) kandidat :

1Šmrkić Danijela
2Raca Nikolina
3Kučković Isidora
4Dembić Dražana
5Ožegović Slavica
6Mandić Aleksandar
7Zurovac Ivana
8Zurovac Bojana
9Smiljić Neda
10Kovačević Dragana
11Rakić Bojana

 

 

Itervju će se obaviti dana 18.04.2023. godine (utorak) sa početkom u 09:00 sati u prostorijama Sjedišta Poreske uprave Republike Srpske u Banjaluci – Trg Republike Srpske br. 8;

 

 

 

                                                                                                               Direktor:

                                                                                                        Dr Goran Maričić