Obavještenje o sastavu konkursne komisije i spisak kandidata

Broj: 06/1.01/0204/123.3-7.7/2023

Banja Luka, 12.04.2023. godine

 

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/09, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 15. stav 1. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15 ), a u vezi sa Javnim konkursom za prijem pripravnika u Poresku upravu Republike Srpske, objavljenim dana 01.03.2023. godine, Poreska uprava saopštava sastav Konkursne komisije i spisak kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa:

 

OBAVJEŠTENJE O SASTAVU KONKURSNE KOMISIJE

I SPISAK KANDIDATA

 

Sastav Konkursne komisije za izbor pripravnika:

  1. Čavić Slobodanka, predsjedavajuća,
  2. Gnjajić Svjetlana, član i
  3. Kočić Dara, član

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa za prijem pripravnika sa srednjom stručnom spremom, u  Odjeljenje za pravne i opšte poslove, u Područnom centru Banjaluka – prima se 1 (jedan) kandidat :

1 Šmrkić Danijela
2 Raca Nikolina
3 Kučković Isidora
4 Dembić Dražana
5 Ožegović Slavica
6 Mandić Aleksandar
7 Zurovac Ivana
8 Zurovac Bojana
9 Smiljić Neda
10 Kovačević Dragana
11 Rakić Bojana

 

 

Itervju će se obaviti dana 18.04.2023. godine (utorak) sa početkom u 09:00 sati u prostorijama Sjedišta Poreske uprave Republike Srpske u Banjaluci – Trg Republike Srpske br. 8;

 

 

 

                                                                                                               Direktor:

                                                                                                        Dr Goran Maričić