Obavještenje o sastavu konkursne komisije i spisak kandidata

Broj: 06/1.01/0204/123.3-10.6/2023

Banja Luka, 07.07.2023. godine

 

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/09, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 15. stav 1. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15), a u vezi sa Javnim konkursom za prijem pripravnika u Poresku upravu Republike Srpske, objavljenim dana 31.05.2023. godine, Poreska uprava saopštava sastav Konkursne komisije i spisak kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa:

OBAVJEŠTENJEO SASTAVU KONKURSNE KOMISIJE

I SPISAK KANDIDATA

 

Sastav Konkursne komisije za izbor pripravnika:

  1. Sladojević Davorka, predsjedavajuća,
  2. Gnjajić Svjetlana, član i
  3. Kočić Dara, član

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog  konkursa za prijem pripravnika:

1.1.  Pripravnik u Odjeljenju naplate za preduzetnike, Područni centar Banjaluka, prima se 1 (jedan) kandidat;

 

1Stanivuković Dajana
2Stanišljević Dragana
3Maletić Maja
4Rakita Miloš
5Raca Nikolina
6Kajkut Slađana
7Macanović Danijel
8Radulj Nebojša
9Blagić Dajana
10Đurić Sofija

 

 

1.2. Pripravnik u Odjeljenju naplate za fizička lica, takse i kazne, Područni centar Banjaluka, prima se 1 (jedan) kandidat;

 

1Stanivuković Dajana
2Stanišljević Dragana
3Maletić Maja
4Rakita Miloš
5Raca Nikolina
6Kajkut Slađana
7Macanović Danijel
8Blagić Dajana
9Đurić Sofija

 

 

 

Ulazni intervju  će se održati dana 13.07.2023. godine (četvrtak) u 09:00 časovau prostorijama Poreske uprave Republike Srpske.

 

 

 

                                                                                                               Direktor:

                                                                                     Dr Goran Maričić