Obavještenje o sastavu konkursne komisije i spisak kandidata

Broj: 06/1.01/0204/120.2-123.4/23

Banja Luka, 07.07.2023. godine

 

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 118/09, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 12. stav 1. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 38/12 i 20/15), a u vezi sa Javnim konkursom za prijem namještenika u Poresku upravu Republike Srpske, objavljenim dana 31.05.2023. godine, Poreska uprava saopštava sastav Konkursne komisije i spisak kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa:

OBAVJEŠTENJEO SASTAVU KONKURSNE KOMISIJE

I SPISAK KANDIDATA

 

Sastav Konkursne komisije za izbor namještenika:

  1. Miodrag Marković, predsjedavajući,
  2. Davorka Sladojević, član i
  3. Svjetlana Gnjajić, član

Spisak kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa:

 

  • Za radno mjesto „Saradnik za obradu uplata– Sjedište – Sektor za centralnu obradu poreskih dokumenata, Odjeljenje za obradu naloga PURS, prima se 1 (jedan) kandidat na neodređeno vrijeme;

 

1Siniša Prole
2Aleksandar Mandić
3 Dragana Sotirov
4Biljana Šukalo
5Sanja Grabovac-Vunjak
6Vojin Vučenović

 

Konstatovano je da će se ulazni intervju održati dana:

 

14.07.2023. godine (petak) u 09:00 sati – u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske, Trg Republike Srpske broj 8 u Banjaluci:

 

 

                                                                                                               Direktor:

                                                                                                        Dr Goran Maričić