Obavještenje o sastavu konkursne komisije i spisak kandidata

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO FINANSIJA

PORESKA UPRAVA

Trg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka  – tel./faks: 051/332-300; 332-336,
callcentar 051/345-080, www.poreskaupravars.org;  e-mail: kontakt@poreskaupravars.org

Broj: 06/1.01/0204/123.3-31.7/20

Banja Luka, 12.01.2021. godine

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/09, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 15. stav 1. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15 ), a u vezi sa Javnim konkursom za prijem pripravnika u Poresku upravu Republike Srpske, objavljenim dana 02.12.2020. godine, Poreska uprava saopštava sastav Konkursne komisije i spisak kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa:

OBAVJEŠTENJE O SASTAVU KONKURSNE KOMISIJE

I SPISAK KANDIDATA

 

Sastav Konkursne komisije za izbor pripravnika:

 1. Sladojević Davorka, predsjedavajuća,
 2. Ristić Biljana, član i
 3. Kočić Dara, član

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa za prijem pripravnika u Područni centar Banjaluka sa visokom stručnom spemom:

 

 1. Grbić Maja,
 2. Gluvić Nikolina,
 3. Panić Ljubomirka,
 4. Bižić Zorica,
 5. Bojić Aleksa,
 6. Blagojević Dajana,
 7. Tešinović Mirjana,
 8. Krejić Tatjana,
 9. Cvijić Biljana,
 10. Jakovljević Draško,
 11. Mikić Đorđe,
 12. Josipović Jasmina,
 13. Samardžić Tamara.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa zaprijem pripravnika u Područni centar Banjaluka sa srednjom stručnom spremom:

 1. Čutura Mirko,
 2. Carević Marko,
 3. Lojić Silvana,
 4. Đajić Nataša,
 5. Raspudić Gorica,
 6. Lončar Nada,
 7. Vujinović Vanja,
 8. Savić – Simović Sanja,
 9. Marjanac Jelena,
 10. Bakal Ines,
 11. Knežević Dragana,
 12. Čereković Ivana,
 13. Bukić Suzana,
 14. Lakić Vesna,
 15. Majstorović Mlađan,
 16. Vučković Vesna,
 17. Vučić Daliborka,
 18. Kerlec Stefan.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javno konkursa za prijem pripravnika u Područni centar Istočno Sarajevo, Područna jedinica Čajniče:

 1. Janjetović Branislav,
 2. Tupeša Ivana.

 

Za kandidate koji su konkurisali u Područni centar Banjaluka intervju će se obaviti 22.01.2021. godine (petak), sa početkom u 09:00 sati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske u Banjaluci – Trg Republike Srpske broj 8.

Za kandidate koji su konkurisali u Područn centar Istočno Sarajevo u Područnu jedinicu Čajniče konkurs će se održati 22.01.2021 godine (petak)  sa početkom u 11: 00 sati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske u Banja Luci – Trg Republike Srpske broj 8.

 

 

                                                                                                                                             DIREKTOR

 

                                                                                                                                         Goran Maričić

 

 

 

 

 

Budite u toku sa posljednjim novostima!

Prijavite se na naš sistem za obavještavanje. Prijavu možete otkazati u bilo kom trenutku.