Obavještenje o sastavu konkursne komisije i spisak kandidata

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO FINANSIJA

PORESKA UPRAVA

Trg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka  – tel./faks: 051/332-300; 332-336,
callcentar 051/345-080, www.poreskaupravars.org;  e-mail: kontakt@poreskaupravars.org

Broj: 06/1.01/0204/123.3-32.6/20

Banja Luka, 29.01.2021. godine

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/09, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 15. stav 1. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15 ), a u vezi sa Javnim konkursom za prijem pripravnika u Poresku upravu Republike Srpske, objavljenim dana 23.12.2020. godine, Poreska uprava saopštava sastav Konkursne komisije i spisak kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa:

OBAVJEŠTENJE O SASTAVU KONKURSNE KOMISIJE

I SPISAK KANDIDATA

 

Sastav Konkursne komisije za izbor pripravnika:

 1. Sladojević Davorka, predsjedavajuća,
 2. Ristić Biljana, član i
 3. Kočić Dara, član

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa za prijem pripravnika u Sjedište Poreske uprave:

 

 1. Blagojević Dajana,
 2. Krejić Tatjana,
 3. Pavlović Jovana,
 4. Tešinović Mirjana,
 5. Gluvić Nikolina,
 6. Dragojević Bojana,
 7. Panić Ljubomirka,
 8. Grbić Maja,
 9. Stanarević Jovana,
 10. Grandić Predrag,
 11. Samardžić Tamara,
 12. Graonić Aleksandra,
 13. Crljić Ivana,
 14. Gatarić Miladin,
 15. Kovačević Sanela,
 16. Bojić Aleksa.

 

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa zaprijem pripravnika u Područni centar  Istočno Sarajevo:

 1. Simović Jovana,
 2. Denisov Božidar,
 3. Crnjak Nikolina,
 4. Kuprešak Ljiljana,
 5. Močević Biljana.

 

 

Za kandidate koji su konkurisali u Područni centar Banjaluka intervju će se obaviti 05.02.2021. godine (petak), sa početkom u 09:00 sati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske u Banjaluci – Trg Republike Srpske broj 8.

Za kandidate koji su konkurisali u Područn centar Istočno Sarajevo konkurs će se održati 05.02.2021 godine (petak)  sa početkom u 11: 00 sati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske u Banja Luci – Trg Republike Srpske broj 8.

 

 

                                                                                                                                  DIREKTOR

 

                                                                                                                             Goran Maričić

 

 

 

 

 

Budite u toku sa posljednjim novostima!

Prijavite se na naš sistem za obavještavanje. Prijavu možete otkazati u bilo kom trenutku.