Obavještenje o sastavu konkursne komisije i spisak kandidata

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO FINANSIJA

PORESKA UPRAVA

Trg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka  – tel./faks: 051/332-300; 332-336,
callcentar 051/345-080, www.poreskaupravars.org;  e-mail: kontakt@poreskaupravars.org

Broj: 06/1.01/0204/120.2-133.19/21

Banja Luka, 25.06.2021. godine

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 118/09, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 12. stav 1. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 38/12 i 20/15), a u vezi sa Javnim konkursom za prijem namještenika u Poresku upravu Republike Srpske, objavljenim dana 19.05.2021. godine, Poreska uprava saopštava sastav Konkursne komisije i spisak kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa:

OBAVJEŠTENJE O SASTAVU KONKURSNE KOMISIJE

I SPISAK KANDIDATA

 

Sastav Konkursne komisije za izbor namještenika:

 1. Miodrag Milošević, predsjedavajući,
 2. Milovan Jović, član i
 3. Dara Kočić, član

Spisak kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa:

 1. Za radno mjesto „Saradnik za poslove protokola“ – Područni centar Banjaluka, – Odjeljenje za pravne i opšte poslove, prima se jedan kandidat na neodređeno vrijeme.

 

1 Vuković Božana iz Kneževa
2 Vučić Bojana iz Banjaluke
3 Vučić Dragana iz Banjaluke
4 Vučković Mira iz Banjaluke
5 Grbić Milanka iz Banjaluke
6 Đekić Darija iz Banjaluke
7 Žagran Vera iz Banjaluke
8 Kondić Jelena iz Banjaluke
9 Kukić Aleksandar iz Banjaluke
10 Majstorović Tea iz Banjaluke
11 Pejić Dinko iz Banjaluke
12 Purić Ognjen  iz Banjaluke
13 Radanović Vesna iz Banjaluke
14 Rađenović Dajana iz Banjaluke
15 Sember Tamara iz Banjaluke
16 Spasojević – Dunović Bojana iz Laktaša
17 Stanišić Ivana iz Banjaluke
18 Stanković Mirjana iz Banjaluke
19 Suvajac Aleksandar iz Banjaluke
20 Čalo Nada iz Banjaluke
21 Šukalo Biljana iz Banjaluke
22 Šurlan Dušan iz Novog Grada

 

 1. Za radno mjesto „Tehnički sekretar“ – Područni centar Prijedor – Odjeljenje za pravne i opšte poslove, prima se jedan kandidat na neodređeno vrijeme.

 

1 Borislava Jeftić iz Prijedora
2 Gruban Jovana iz Prijedora
3 Janković Svjetlana iz Prijedora
4 Nada Čalo iz Banjaluke

 

 1. Za radno mjesto „Saradnik za administrativne poslove“ – Područni centar Prijedor – Odjeljenje naplate za pravna lica, prima se jedan kandidat na neodređeno vrijeme.

 

1 Gruban Jovana iz Prijedora
2 Janković Svjetlana iz Prijedora
3 Kusonjić Maja iz Prijedora
4 Nada Čalo iz Banjaluke

 

 

 1. Za radno mjesto „Administrator komunikacione infrastrukture“ – Odjeljenje za održavanje IS i IT bezbjednost, Sektor za informacione tehnologije – Sjedište Poreske uprave, prima se jedan kandidat na neodređeno vrijeme.

 

1 Lazić Vladimir
2 Stanković Vanja

 

 

 1. Za radno mjesto „Viši saradnik za računovodstvene poslove – Sjedište u Banjaluci – Sektor za zajedničke poslove, Odjeljenje za finansijske i računovodstvene poslove, prima se jedan kandidat na neodređeno vrijeme.

 

1 Banjac Ivana iz Banjaluke
2 Gajić Maja iz Banjaluke
3 Janjetović Dragana iz Banjaluke
4 Jotanović Branka iz Banjaluke
5 Jocović Dijana iz Banjaluke
6 Kuzmanović Bojana iz Teslića
7 Kukavica Biljana iz Banjaluke
8 Pijunović Predrag iz Banjaluke
9 Popović – Miljić Mileva iz Banjaluke
10 Rabat Biljana iz Laktaša
11 Figurek Nataša iz Banjaluke
12 Šakanović – Sarić Mira iz Teslića

 

 

Konstatovano je da će se ulazni intervju održati dana:

01.07.2021. godine (četvrtak) u 09:00 sati – za radna mjesta pod brojem:

 • Saradnik za poslove protokola Područni centar Banjaluka, Odjeljenje za pravne i opšte poslove;
 • Tehnički sekretar Područni centar Prijedor, Odjeljenje za pravne i opšte poslove;
 • Saradnik za administrativne poslove Područni centar Prijedor, Odjeljenje za pravne i opšte poslove;

       02.07.2021. godine (petak) u 09:00 sati  – za radna mjesta pod brojem:

 • Administrator komunikacione infrastrukture – Sektor za informacione tehnologije – Sjedište Poreske uprave;
 • Viši saradnik za računovodstvene poslove – Sektor za zajedničke poslove – Sjedište Poreske uprave;

 

 

                           DIREKTOR

 

                                                                                                          Goran Maričić