Obavještenje o sastavu konkursne komisije i spisak kandidata

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO FINANSIJA

PORESKA UPRAVA

Trg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka – tel./faks: 051/332-300; 332-336,
callcentar 051/345-080, www.poreskaupravars.org; e-mail: kontakt@poreskaupravars.org

Broj: 06/1.01/0204/123.3-35.6/21

Banja Luka, 14.12.2021. godine

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/09, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 15. stav 1. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15 ), a u vezi sa Javnim konkursom za prijem pripravnika u Poresku upravu Republike Srpske, objavljenim dana 10.11.2021. godine, Poreska uprava saopštava sastav Konkursne komisije i spisak kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa:

OBAVJEŠTENJE O SASTAVU KONKURSNE KOMISIJE

I SPISAK KANDIDATA

 

Sastav Konkursne komisije za izbor pripravnika:

  1. Čavić Slobodanka, predsjedavajuća,
  2. Arbutina Milica, član i
  3. Puzigaća Milenko, član

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa za prijem pripravnika u Područni centar Banjaluka u Poreskoj upravi RS :

 

1 Božić Persida iz Banjaluke
2 Bojanić Anja iz Banjaluke
3 Subašić Sanja iz Banjaluke
4 Stanarević Jovana iz Banjaluke
5 Miletić Aleksandar iz Banjaluke
6 Maletić Maja iz Banjaluke
7 Boltić Una iz Banjaluke

 

Itervju će se obaviti dana 21.12.2021. godine (utorak) sa početkom u 09:00 sati u prostorijama Sjedišta Poreske uprave Republike Srpske u Banjaluci – Trg Republike Srpske br. 8:

 

 

                                                                                                           DIREKTOR

 

                                                                                                        Goran Maričić