Obavještenje o sastavu konkursne komisije i spisak kandidata

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO FINANSIJA

PORESKA UPRAVA

Trg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka – tel./faks: 051/332-300; 332-336,
callcentar 051/345-080, www.poreskaupravars.org; e-mail: kontakt@poreskaupravars.org

Broj: 06/1.01/0204/123.3-35.6/21

Banja Luka, 14.12.2021. godine

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/09, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 15. stav 1. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15 ), a u vezi sa Javnim konkursom za prijem pripravnika u Poresku upravu Republike Srpske, objavljenim dana 10.11.2021. godine, Poreska uprava saopštava sastav Konkursne komisije i spisak kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa:

OBAVJEŠTENJE O SASTAVU KONKURSNE KOMISIJE

I SPISAK KANDIDATA

 

Sastav Konkursne komisije za izbor pripravnika:

  1. Čavić Slobodanka, predsjedavajuća,
  2. Arbutina Milica, član i
  3. Puzigaća Milenko, član

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa za prijem pripravnika u Područni centar Banjaluka u Poreskoj upravi RS:

 

1Božić Persida iz Banjaluke
2Bojanić Anja iz Banjaluke
3Subašić Sanja iz Banjaluke
4Stanarević Jovana iz Banjaluke
5Miletić Aleksandar iz Banjaluke
6Maletić Maja iz Banjaluke
7Boltić Una iz Banjaluke

 

Itervju će se obaviti dana 21.12.2021. godine (utorak) sa početkom u 09:00 sati u prostorijama Sjedišta Poreske uprave Republike Srpske u Banjaluci – Trg Republike Srpske br. 8:

 

 

                                                                                                           DIREKTOR

 

                                                                                                        Goran Maričić