Obračun naknade za protivgradnu zaštitu za 2019. godinu

Obzirom da je u 2019. godini došlo do izmjene Odluke o visini naknade za finansiranje sistema protivgradne zaštite u Republici Srpskoj koja je stupila na snagu 05.04.2019. godine, kojom je povećana visina naknade za finansiranje sistema protivgradne zaštite sa 1,8 KM na 4 KM po registrovanom hektaru obradivog poljoprivrednog zemljišta, to obavještavamo obveznike ove naknade (pravna i fizička lica koja su vlasnici, korisnici ili uživaoci zemljišnih površina) da obračun za 2019. godinu čini zbir naknada obračunatih prema periodu važenja odluka o visini naknade.

1.      za period 01.01. do 04.04.2019. godine

broj hektara *1,8KM*25,75% = iznos naknade za taj period

2.      za period 05.04. do 31.12.2019. godine obračun se vrši:

broj hektara *4KM*74,25% = iznos naknade za ovaj period

Pošto se naknada utvrđuje i plaća na godišnjem nivou, obračunati iznosi naknada se saberu i jedinstveno prijavljuju u prijavi za ostale naknade za 2019. godinu.

Budite u toku sa posljednjim novostima!

Prijavite se na naš sistem za obavještavanje. Prijavu možete otkazati u bilo kom trenutku.