Пореска Управа Републике Српске > Опште > Организациона структура > ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И РАЗМЈЕНУ ИНФОРМАЦИЈА
rpt

Слађана Рајковић Станић
Начелник
051-332-387
sladjana.rajkovic@poreskaupravars.org

Одјељење за међународну сарадњу и размјену информација

Одјељење за међународну сарадњу и размјену информација обавља управне и друге стручне послове који се односе на: координацију у области међународне сарадње из дjелокруга Пореске управе; координира послове размијене информација у пореској материји у складу са међународним уговорима и процесом приступања ЕУ, обавезе преузете приступањем Глобалном форуму о транспарентности и размени информација за пореске сврхе и Мултилатералне конвенције о админстративној сарадњи у порескoj материји; припрему процедура и упутстава за административну сарадњу и размену информација; припрему и координацију учешћа представника Пореске управе у оквиру програма и инструмената техничке помоћи и подршке ЕУ и другим међународним организацијама пореских управа као и другим међународним организацијама и иницијативама у пореске сврхе; координацију учествовања Пореске управе у процесу придруживања и процесу приступања ЕУ ; припрема, спровођење и праћење спровођења пројеката финансираних из средстава ЕУ и развојне помоћи из надлежности Пореске управе.