Poreska Uprava Republike Srpske > Opšte > Organizaciona struktura > ODJELJENJE ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I RAZMJENU INFORMACIJA
rpt

Slađana Rajković Stanić
Načelnik
051-332-387
sladjana.rajkovic@poreskaupravars.org

Odjeljenje za međunarodnu saradnju i razmjenu informacija

Odjeljenje za međunarodnu saradnju i razmjenu informacija obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: koordinaciju u oblasti međunarodne saradnje iz djelokruga Poreske uprave; koordinira poslove razmijene informacija u poreskoj materiji u skladu sa međunarodnim ugovorima i procesom pristupanja EU, obaveze preuzete pristupanjem Globalnom forumu o transparentnosti i razmeni informacija za poreske svrhe i Multilateralne konvencije o adminstrativnoj saradnji u poreskoj materiji; pripremu procedura i uputstava za administrativnu saradnju i razmenu informacija; pripremu i koordinaciju učešća predstavnika Poreske uprave u okviru programa i instrumenata tehničke pomoći i podrške EU i drugim međunarodnim organizacijama poreskih uprava kao i drugim međunarodnim organizacijama i inicijativama u poreske svrhe; koordinaciju učestvovanja Poreske uprave u procesu pridruživanja i procesu pristupanja EU ; priprema, sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata finansiranih iz sredstava EU i razvojne pomoći iz nadležnosti Poreske uprave.