Пореска Управа Републике Српске > Опште > Организациона структура > Сектор за утврђивање поријекла имовине и посебног пореза на имовину

Жељко Вучић
Помоћник директора
051-332-300
kontakt@poreskaupravars.org

Сектор за утврђивање поријекла имовине и посебног пореза на имовину

У Сектору за утврђивање поријекла имовине и посебног пореза на имовину, обављају се послови припреме упутстава и других аката за једнообразну примјену закона којим је уређено утврђивање поријекла имовине и посебног пореза, као и достављање приједлога за измјену и допуну истих, а све у циљу извршавања основне функције организовања и спровођења поступка утврђивања имовине и увећања имовине физичког лица, његових пријављених прихода стечених у одређеном периоду, као и утврђивања посебног пореза на увећање имовине.

У Сектору за утврђивање поријекла имовине и посебног пореза на имовину, образују се унутрашње организационе јединице:

1) Одјељење за оперативни ризик и аналитику,

2) Одјељење за претходни поступак, и

3) Одјељење за послове контроле и утврђивање посебног пореза на имовину