Poreska Uprava Republike Srpske > Opšte > Organizaciona struktura > Sektor za utvrđivanje porijekla imovine i posebnog poreza na imovinu

Željko Vučić
Pomoćnik direktora
051-332-300
kontakt@poreskaupravars.org

Sektor za utvrđivanje porijekla imovine i posebnog poreza na imovinu

U Sektoru za utvrđivanje porijekla imovine i posebnog poreza na imovinu, obavljaju se poslovi pripreme uputstava i drugih akata za jednoobraznu primjenu zakona kojim je uređeno utvrđivanje porijekla imovine i posebnog poreza, kao i dostavljanje prijedloga za izmjenu i dopunu istih, a sve u cilju izvršavanja osnovne funkcije organizovanja i sprovođenja postupka utvrđivanja imovine i uvećanja imovine fizičkog lica, njegovih prijavljenih prihoda stečenih u određenom periodu, kao i utvrđivanja posebnog poreza na uvećanje imovine.

U Sektoru za utvrđivanje porijekla imovine i posebnog poreza na imovinu, obrazuju se unutrašnje organizacione jedinice:

1) Odjeljenje za operativni rizik i analitiku,

2) Odjeljenje za prethodni postupak, i

3) Odjeljenje za poslove kontrole i utvrđivanje posebnog poreza na imovinu