Oštetili budžet RS za 3,3 miliona KM

Poreska uprava Republike Srpske je u 2019. godini nadležnim tužilaštvima u RS dostavila 27 izvještaja protiv poreskih obveznika zbog osnova sumnje da su činjenjem krivičnih djela oštetila budžet RS u iznosu od 3,3 miliona maraka.

Izvještaji su u tom periodu podneseni, prije svega zbog utaje poreza i doprinosa, ali i zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja, te nepravilnog izdvajanja sredstava, zaključivanja štetnog ugovora, zloupotreba ovlaštenja u privredi i drugih.

Naime, najviše izvještaja nadležnim tužilaštvima u prošloj godini, njih 18, podneseno je zbog krivičnog djela utaja poreza i doprinosa, odnosno zbog sumnje da su odgovorna lica u 15 preduzeća i tri fizička lica utajili poreze i doprinose u ukupnom iznosu od 1.852.662 KM štete za budžet RS. Za ovo krivično djelo izvještaji su podneseni protiv odgovornih lica u preduzećima: AD „GOinfo“ Banjaluka, DOO „Euro K 2007“ Banjaluka, Rukometni klub veterana Prijedor, DOO „Agrocom VD“ Srbac, DOO „Klub Aparthotel Vučko“ Pale, DOO „Shop&Go“ Bijeljina, DOO „Boden Agrar JS Sema“ Banjaluka, DOO „“Mald“ Gradiška, zatim DOO „Masa“ Banjaluka, „Happy planet“ Laktaši, DOO „Drvo eksport“ Teslić, DOO „Agrotruck“ Srbac, DOO „Drvo-impeks“ Bijeljina, DOO „K-uni plus“ Bijeljina i DOO „Dionis komerc“ Banjaluka, te protiv lica Neven Rakić, Irina Viktorovna Isupova i Gojko Janković.

Pored toga, u 2019. godini Poreska uprava RS je nadležnim tužilaštvima podnijela i dva izvještaja protiv odgovornih lica u dva preduzeća zbog sumnje u postojanje krivičnog djela zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, čime je po budžet RS pričinjena šteta u iznosu od 41.798 KM, a izvještaji su zbog ovog krivičnog djela podneseni protiv odgovornih lica u preduzećima AD „Malpreh“ Banjaluka i DOO „HA-grad“ Teslić.

Dva izvještaja nadležnim tužilaštvima podnesena su i protiv odgovornih lica u DOO „Dva javora“ Pale i u Komunalnom preduzeću „Cvrcka“ Kneževo zbog sumnje u postojanje krivičnog djela nepravilno izdvajanje sredstava, čime je po budžet RS pričinjena šteta u ukupnom iznosu od 534.500 KM. Nadležnom tužilaštvu je podnijet i izvještaj zbog osnova sumnje da je odgovorno lice u preduzeću AD „Put“ Banjaluka počinilo krivično djelo falsifikovanje ili uništavanje poslovnih knjiga.

U ovom periodu Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka podnesen je i izvještaj protiv odgovornog lica u DOO „Handy pet“ Banjaluka, zbog sumnje u postojanje krivičnog djela zaključenje štetnog ugovora, čime je po budžet RS pričinjena šteta u iznosu od 53.792 KM. Podnesen je izvještaj i protiv odgovornog lica u AD „Saničani“ Prijedor zbog sumnje u postojanje krivičnog djela povreda prava radnika, čime je budžet RS oštećen za 178.472 KM, kao i protiv odgovornog lica u AD „Metal“ Banjaluka, zbog sumnje u postojanje krivičnog djela zloupotreba ovlaštenja u privredi, čime je budžet RS oštećen za 650.783 KM. Takođe, u prošloj godini podnesen je i izvještaj Okružnom tužilaštvu Doboj protiv lica Miroslav Tolić, zbog osnova sumnje da je počinilo krivično djelo nedozvoljena trgovina.

Ovi podaci pokazuju da je i u 2019. godini nastavljen intenzivan rad istražilaca Poreske uprave RS na terenu, sa ciljem razotkrivanja krivičnih djela.

„Inspektori Poreske uprave RS će i u narednom periodu, u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, nastaviti intenzivan rad na razotkrivanju krivičnih djela iz oblasti poreza, a čijim činjenjem se nanosi šteta budžetu Republike Srpske“, rekao je Goran Maričić, direktor Poreske uprave Republike Srpske.

Poređenja radi, Poreska uprava RS je u prošloj godini podnijela više izvještaja nadležnim tužilaštvima u odnosu na godinu ranije, dok je i iznos utvrđene štete po Budžet RS zbog sumnje u počinjena krivična djela veći nego u 2018. godini.