Doprinosi

Najčešća pitanja iz oblasti doprinosa

1.Obračun doprinosa za fizičko lice iz Federacije BiH koje ostvaruje prihod po osnovu ugovora o djelu u Republici Srpskoj?

Na prihod koje fizičko lice, uključujući i fizičko lice iz Federacije BiH ostvari po osnovu ugovora o djelu, obračunava se doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od 18,5%

2.Koji doprinosi se plaćaju za lica koja sa poslodavcem zaključe ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova ?

Naknada koja se fizičkom licu  isplati po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova podliježe plaćanju doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje.

3.Koji doprinosi se plaćaju za lica koja sa poslodavcem zaključe ugovor o stručnom osposobljavnju i usavršavanju u skladu sa propisima iz oblasti radnih odnosa?

Za lice sa kojim poslodavac zaključi ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa, u skladu sa propisima iz oblasti radnih odnosa, poslodavac je dužan da obračuna i plaća doprinos za penzijsko-invalidsko osiguranje po stopi od 4,5% i doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 10,2%, na osnovicu koju čini 50% prosječne bruto plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu, a prema posljednjem podatku Republičkog zavoda za statistiku objavljenom u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Poslodavac je lica sa kojima zaključi ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju dužan prijaviti u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, putem Obrasca PD3120 – Prijava/Odjava uplate doprinosa u određenim okolnostima, u kojem se kao osnov obaveze plaćanja doprinosa navodi: Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju (brojčana oznaka / šifra: 28).