Doprinosi

Najčešća pitanja iz oblasti doprinosa

1.Obračun doprinosa za fizičko lice iz Federacije BiH koje ostvaruje prihod po osnovu ugovora o djelu u Republici Srpskoj?

Na prihod koje fizičko lice, uključujući i fizičko lice iz Federacije BiH ostvari po osnovu ugovora o djelu, obračunava se doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od 18,5%

2.Koje su obaveze obračuna doprinosa po osnovu ugovora o povremenim i privremenim poslovima?

Po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova poslodavac obračunava i plaća sve doprinose po stopi od 33% na bruto osnovicu.

3.Koje su obaveze obračuna i plaćanja doprinosa za volontere?

Za lice sa kojim poslodavac zaključi ugovor o volonterskom radu, poslodavac je dužan da obračuna i plaća doprinos za penzijsko-invalidsko osiguranje po stopi od 4,5% i doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 12%, na osnovicu koju čini 50% prosječne bruto plate u Republici za prethodni mjesec, a prema posljednjem podatku Republičkog zavoda za statistiku objavljenom u „Službenom glasniku Republike Srpske“.