Po naredbi Okružnog suda u Banjaluci, Poreska uprava i MUP RS sprovode zajedničku akciju zbog sumnje u utaju poreza

Poreska uprava Republike Srpske je u okviru svojih redovnih aktivnosti, a na osnovu podataka iz službenih evidencija koje vodi, kao i informacija sa terena, došla do određenih indicija da pojedini poreski obveznici u Republici Srpskoj ne prijavljuju sav prihod Poreskoj upravi RS, a kontrolama evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa je utvrđeno da ti poreski obveznici uredno izdaju fiskalne račune.

Podaci do kojih je došla Poreska uprava RS prilikom analiza razmjenjeni su sa MUP-om Republike Srpske, o čemu je obavješteno i Republičko javno tužilaštvo-Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala.

Po naredbi Okružnog suda Banjaluka, inspektori MUP-a RS, u saradnji sa inspektorima Poreske uprave RS, od jutros vrše pretrese, te privremeno oduzimaju predmete i dokumentaciju iz više poslovnih objekata u Republici Srpskoj radi prikupljanja dokaza u vezi sa postojanjem osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo utaja poreza i doprinosa.

Cilj prikupljanja dokaza neće biti samo utvrđivanje eventualne krivične odgovornosti poreskih obveznika, nego će te dobijene informacije poslužiti Poreskoj upravi Republike Srpske i za utvrđivanje dodatnih poreskih obaveza, u skladu sa Zakonom o poreskom postupku, korištenjem indirektnih metoda utvrđivanja poreske osnovice.

Poreska uprava Republike Srpske će i u narednom periodu, u saradnji sa drugim institucijama, nastaviti rad na razotkrivanju krivičnih djela iz oblasti poreza sa ciljem da svi poreski obveznici posluju u skladu sa pozitivnim propisima, te da bude stvorena  lojalna konkurencija, odnosno da svi poreski obveznici u Republici Srpskoj posluju pod istim uslovima.

S tim u vezi, pozivamo poreske obveznike da poštuju zakonske propise i da svoju dobit grade na pružanju kvalitetnijih usluga građanima, u zakonskim okvirima i fer tržišnoj utakmici, a ne na izbjegavanju svojih poreskih obaveza, jer cilj Poreske uprave RS nije kažnjavanje poreskih obveznika, već njihovo uvođenje u legalno poslovanje i eliminisanje nelojalne konkurencije.