Podnošenje izmijenjenih prijava za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa

Ukoliko su poslodavac i radnik zaključili novi ugovor o radu, odnosno aneks važećem ugovoru o radu, kojim se mijenja visina plate radnika, u tom slučaju, navedena promjena se prijavljuje Poreskoj upravi Republike Srpske putem izmijenjenog Obrasca PD3100 (Prijava/Promjena/Odjava uplate doprinosa), koji se Poreskoj upravi dostavlja elektronskim putem, preko portala: Elektronske usluge Poreske uprave Republike Srpske.

Budite u toku sa posljednjim novostima!

Prijavite se na naš sistem za obavještavanje. Prijavu možete otkazati u bilo kom trenutku.