Podrška borbi protiv kriminala i koprupcije

Poreska uprava Republike Srpske obavještava javnost da, u vezi sa današnjim hapšenjem inspektora Područnog centara Prijedor Poreske uprave RS zbog sumnje da je počinio krivično djelo primanja mita, podržava aktivnosti policije i tužilaštva na suzbijanju korupcije i kriminala.

Po dobijanju zvaničnih informacija o ovom predmetu od istražnih organa, u skladu sa zakonom odlučićemo i o pokretanju disciplinskog postupka protiv ovog inspektora.

Naime, jedan od strateških ciljeva u radu Poreske uprave RS, pored borbe protiv sive ekonomije, je i podrška suzbijanju korupcije i kriminala tako da smo odlučni da iz svojih redova odstranimo sve one koji su skloni činjenju krivičnih djela i koji ih čine, tako da ove aktivnosti idu u prilog tome.

Poreska uprava RS i ovom prilikom poziva građane da prijave svaki oblik koruptivnog ponašanja službenika Poreske uprave RS.