Područni Centri

U područnim centarima organizacione jedinice su:
Odjeljenje za kontrolu,
Odjeljenje naplate za pravna lica,
Odjeljenje naplate za preduzetnike i fizička lica,
Odjeljenje za pravne i opšte poslove i
područne jedinice.

U područnom centru Banja Luka organizacione jedinice su:
Odjeljenje za kontrolu,
Odjeljenje naplate za pravna lica,
Odjeljenje naplate za preduzetnike,
Odjeljenje naplate za fizička lica, takse i kazne,
Odjeljenje za pravne i opšte poslove i
područna jedinica.

Područni centari

Područni centari kao osnovne organizacione jedinice obavljaju upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor poreskih obveznika, praćenje redovnosti plaćanja poreskih obaveza i nalaganje plaćanja u slučaju kašnjenja, prinudnu naplatu poreza kod svih poreskih obveznika, pomoć poreskim obveznicima i njihova edukacija, usaglašavanje stanja poreskih obaveza, prijem poreskih prijava, izdavanje uvjerenja i potvrda o obavezama poreskih obveznika, rad po žalbama i po zahtjevima za zastaru, rješavanje zahtjeva poreskih obveznika za povrat i preknjižavanje poreza i druge poslove u skladu sa propisima.