Podsjećamo poreske obveznike da blagovremeno izvrše obaveze: Ističe rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava

Poreska uprava Republike Srpske obavještava poreske obveznike da 31. marta 2021. godine ističe rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava za 2020. i 2021. godinu, a koje je od prošle godine moguće podnijeti i elektronskim putem, bez potrebe dolaska na šaltere Poreske uprave RS.

Kada su u pitanju fizička lica, 31. marta 2021. godine ističe rok za podnošenje Godišnje poreske prijave za porez na dohodak za 2020. godinu, zatim za podnošenje Godišnje prijave poreza po odbitku za 2020.godinu, koju podnose samo nosioci komercijalnih i nekomercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, te Poreske prijave za registrovano oružje za 2021. godinu.

Kod preduzetnika, 31. marta ističe rok za podnošenje Godišnje poreske prijave za porez na dohodak za 2020. godinu, Godišnje poreske prijave za malog preduzetnika koja se podnosi samo ako u 2020. godini nisu podnesene mjesečne prijave za malog preduzetnika i/ili je u 2020. godini prijavljen porez manji od 240 KM, te poreske prijave za posebnu republičku taksu i za komunalnu taksu za 2021. godinu.

Kada su u pitanju pravna lica, poslovne jedinice pravnih lica iz FBiH, te strana pravna lica sa stalnim mjestom poslovanja, 31. marta 2021. godine ističe rok za podnošenje Godišnje poreske prijave za porez na dobit za 2020. godinu, zatim Godišnje prijave kontrolisanih transakcija sa povezanim licima za 2020. godinu, koju podnose poreski obveznici čiji ukupan iznos kontrolisanih transakcija u 2020. godini prelazi 700.000 KM, te poreske prijave za komunalnu taksu i za registrovano oružje za 2021. godinu.

Više informacija o rokovima za podnošenje poreskih prijava i rokovima za plaćanje poreskih obaveza, poreski obveznici mogu pronaći u „Poreskom kalendaru za 2021. godinu“, a koji je objavljen na internet stranici Poreske uprave RS www.poreskaupravars.org.

S tim u vezi, pozivamo poreske obveznike da poštuju zakonom propisane rokove, te da na vrijeme podnose poreske prijave, ali i da u zadatim rokovima plate zakonski propisane poreske obaveze i na taj način izbjegnu eventualne sankcije zbog propuštanja rokova. Cilj Poreske uprave RS nije kažnjavanje poreskih obveznika, nego da Poreska uprava bude servis poreskih obveznika koja će im uvijek biti na usluzi i pomoći da jednostavnije izvrše svoje poreske obaveze, sa krajnjim ciljem povećanja stepena dobrovoljnog izvršavanja poreskih obaveza

Podsjećamo da je Poreska uprava Republike Srpske od prošle godine omogućila elektronsko podnošenje svih poreskih prijava iz svoje nadležnosti, čime je napravljen veliki iskorak na polju digitalizacije poslovanja ove institucije. Omogućavanjem elektronskog podnošenja prijava poreski obveznici, koji su registrovani za elektronske usluge Poreske uprave RS, ne moraju dolaziti u Poresku upravu da bi predali poresku prijavu čime se štedi vrijeme i smanjuju troškovi poreskim obveznicima te sprečava čekanje u redovima što je posebno značajno u trenutnim uslovima pandemije virusa korona kada je broj kontakata potrebno svesti na minimum.  Pored toga, važno je naglasiti i da su postupci podnošenja poreskih prijava i plaćanja poreza relativno jednostavni, iz razloga što su i prijave jednostavno koncipirane.